Så funkar HBTQ+

Många barn har funderingar kring sin könsidentitet. Vissa tidigt i livet, andra senare. Ju mer påläst du är som förälder, desto bättre kan du stötta ditt barn.

Stor variation

Vissa barn känner tidigt att de inte passar in i en förväntad könsidentitet. Andra klurar ut det i vuxen ålder. För vissa kan sexualiteten vara flytande och förändras över tid. Det brukar kallas gender fluid.

Öppen dialog

Om ditt barn har funderingar, visa att det är ok att prova sig fram i sin sexualitet. Påminn om att hen inte behöver vara säker på sin könsidentitet för att kunna prata om den. Ju mer öppet ni kan prata, desto lättare för barnet att sortera i sina känslor.

Fråga eller vänta

Visa att du står kvar och älskar ditt barn, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Var uppmärksam på ditt barns signaler. En del behöver få frågan för att våga komma ut. Andra vill berätta först när de själva är redo.

Acceptans

Känner du oro eller missnöje kring ditt barns sexualitet – sök stöd hos någon annan än ditt barn. Låt ditt barn bejaka och utforska sina olika faser. Ibland är de övergående, ibland inte. Oavsett är de verkliga och ska respekteras.

Föräldrars påverkan

Som förälder kan du inte påverka ditt barns sexuella identitet eller könsidentitet. Däremot kan du påverka hur ditt barn mår i sin identitet. Med föräldrastöd i ryggen blir ditt barn tryggare och starkare.

Föräldra-nej till könsutredning?

Sjukvården ska be om förälderns tillstånd när det gäller vård av barnet. Samtidigt har barnet har rätt att vara med och fatta beslut som rör hens vård. Det finns ingen klar gräns. Här spelar barnets ålder och mognad stor roll. Vill ditt barn könsutredas vinner du mycket på att gå hen till mötes.

Skolans skyldighet

Skolan är skyldig att respektera ditt barns könsidentitet. De är ansvariga för att ditt barn känner sig inkluderad och trygg. Om skolan brister här är det diskriminerande behandling. Kontakta då DO eller Skolinspektionen.

Andra föräldrar

Genom RFSL, som är ett förbund för homosexuella, bisexuella och transpersoner, kan du hitta andra föräldrar till HBTQ+-barn. Även ungdomsmottagningar brukar ha koll på denna typ av föräldragrupper.

×

Lämna chatt