konflikt med barnets mor -och farföräldrar

Att vara i konflikt med barnets mor/farföräldrar påverkar ofta hela familjen. Men det går att lösa om alla vill. Det är viktigt att barnets behov står i fokus, istället för de vuxnas. Här får du tips och stöd hur du kan hantera situationen, och råd hur ni kan lösa konflikten så att det blir bra för barnet.

Äldre vuxna är viktiga

Mor- och farföräldrar kan vara trygga och betydelsefulla vuxna som berikar barnets liv. Det är föräldrars ansvar att barnet har tillgång till, och en bra relation, med viktiga vuxna i hens närhet.

Håll barnet utanför

Om man inte kommer överens med barnets mor-/farföräldrar, dra inte in barnet i konflikten. Barn har rätt till en egen relation med de äldre och ska aldrig tvingas välja sida.

Okej att tycka olika

Förklara för barnet att konflikter är en del av livet. Att man tycker olika ibland betyder inte att man måste vara osams för alltid.

Fokusera på lösningar

Barn vill att vuxna är förebilder som visar hur man löser konflikter och att de går att lösa. Var tydlig med att det aldrig är barnets ansvar att lösa vuxnas konflikter.

Dra gränser för välmenande råd

Om du upplever att mor-/farföräldrar lägger sig i ditt barns uppfostran, säg ifrån. Förklara att du uppskattar deras råd men att du själv vill hitta vägen till att bli den bästa förälder du kan.

Möte med mål

Om konflikten blir ohållbar, träffa mor-/farföräldrarna enskilt, utan barnet. Försök att prata med, och lyssna på, varandra i lugn och ro. Hur kan ni tillsammans hitta en lösning som blir bra för barnet?

Fler kontaktvägar

Om er relation med mor-/farföräldrarna är så infekterad att ni inte kan ses, hjälp barnet att hålla kontakten med dem på andra sätt, t.ex. via telefon eller sociala medier

Samhällsstöd

Glöm inte att ni alltid kan kontakta Bris vuxentelefon 077 – 150 50 50 om ni behöver råd och stöd i frågan. Socialtjänsten erbjuder också olika former av stöd till familjer.

×

Lämna chatt