Så hanterar du syskonbråk

Bråk och kiv mellan syskon är inget ovanligt. Frågan är hur man hjälper barnen att hålla sams? Här är snabb guide till konflikthantering.

Bråk är träning

Syskonbråk är inte bara av ondo. Se det också som viktig träning i konflikthantering. Går bråken för långt, kliv in och bryt.

Beröm

Notera när barnen är schyssta mot varandra och inte bråkar. Bekräfta och uppmuntra detta beteende. Då ökar chansen att det upprepas.  

Tumregel

När ska vuxna gå in och avbryta syskonbråk? Innan någon far illa fysiskt eller psykiskt. Det kräver att vi vuxna är närvarande och har koll.

Lek eller bråk?

Påminn barnen om att det bara kan kallas lek om båda tycker att det är skoj. Bryt om det går för långt och hitta en annan lek.

Känslokoll

Visa att det är okej att känna alla typer av känslor. Vid utbrott, bekräfta barnets känsla. Fråga sedan om orsaken. Då lär du barnet att uttrycka sig med ord i stället för med nävar.

Enig front

Prata med den andra föräldern om hur ni vill hantera barnens bråk. Ju mer eniga ni är desto lättare blir det att häva bråken.

Andra alternativ

Prata med barnen om vad man kan göra i stället för att bråka när man blir arg. Prata också om hur vårt beteende kan påverka andra människor.

Hitta samband

Kartlägg när bråken oftast sker. Är det ofta i samband med hunger eller trötthet? Ser du mönster kan du förebygga med t.ex. ett mellanmål.

×

Lämna chatt