Så pratar du skilsmässa

En separation eller skilsmässa innebär en stor förändring för ett barn. Som vuxen har du ansvar för att barnets bästa alltid kommer först. Här är några tips kring hur du kan tänka.

Berätta tillsammans!

Förklara för barnet varför ni ska skilja er. Och förtydliga, gärna flera gånger, att det inte är barnets fel.

Alla påverkas

Det är lätt att gå upp i sina egna känslor vid en separation och glömma att barn påverkas lika starkt av en skilsmässa som vi vuxna. Stäm av dagligen!

Svara så gott ni kan

”Var ska jag bo? Hur ofta får jag träffa mamma? Hur blir det med min födelsedag?”. Många frågor kan komma. Svara så gott ni kan om det ni vet här och nu. Uppdatera så snart ni vet mer.

Planera tillsammans

Gör gärna upp en plan för separationen så att barnets liv påverkas så lite som möjligt. Fråga barnet hur ni kan hjälpa, t.ex. att hitta nya vänner vid en flytt eller hur hen kan fortsätta träffa sina gamla kompisar.

Bit ihop!

Många separationer slutar i osämja och det är lätt att ta till hårda ord. Oavsett vad ni tycker om varandra, prata aldrig illa om  den andre inför barnet. Ni är ju två vettiga vuxna som vill ert barns bästa i första hand.

Prata direkt med varandra

Många barn blir budbärare mellan separerade föräldrar som inte kan kommunicera. Det är givetvis inte barnets ansvar.  Hitta en kommunikationsväg som funkar mellan er vuxna – ring, mejla eller sms:a.

Ni är viktigast i ert barns liv

Lyssna, trösta, lugna och svara på barnets frågor så gott ni kan. Tala om att alla känslor är ok och att ni alltid finns där om barnet vill prata. Acceptera om barnet hellre pratar med den andra föräldern.

Våga sök stöd

Har ni svårt att samarbeta – sök hjälp! Ta kontakt med Familjerätten i er kommun. De jobbar med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

×

Lämna chatt