Skärmtid

Finns det en magisk gräns för hur mycket skärmtid ett barn tål?
Nej. Men det finns bra sätt att stötta sitt barn till en balanserad vardag.

Vad? När? Hur?

Det finns ingen gyllene regel som funkar för alla barn. Fundera i stället över: Vad gör mitt barn när hen är online?
När använder mitt barn mobil/padda? och hur verkar mitt barn må?”.

Online-stress

Ett varningstecken är om ditt barn har svårt att klara av vardagen p.g.a. skärmstress. Prata med ditt barn om din oro och lyssna i lugn och ro. Varför lockar skärmen?

Lyssna och lär

Intressera dig för vad ditt barn gör på nätet. Har hen online-vänner? Tittar hen på tutorials? Vad går datorspelen ut på?

Normalt att dra sig undan

När barnet blir äldre kanske hen inte vill vara så mycket med familjen som tidigare. Då kan livet online locka mycket mer. Det kan kännas frustrerande och sorgligt, men det är helt normalt.

Bestäm tillsammans!

Vill du ha regler för ditt barns skärmtid? Bestäm tillsammans. Vad tycker du och vad tycker barnet? Kompromissa om det behövs. Gemensamma beslut är lättare att följa.

Stötta och peppa

Du kan behöva hjälpa ditt barn att lägga ifrån sig skärmen de tider ni kommit fram till. Ha tålamod! Behöver du stöd, kontakta skolsköterskan och be om ett samtal tillsammans om hur viktigt det är med fasta vardagsrutiner och sömn.

Finn tid för familjen

Precis som ni behöver visa respekt för barnets behov av egen-tid måste barnet visa respekt för familjen. Ät alltid middag tillsammans – gärna med avstängda telefoner – och prata igenom dagen och morgondagen.

×

Lämna chatt