Trygg på nätet

Internet är en naturlig del av barns vardag. Och det är vuxnas uppgift att se till att barn surfar säkert. Här är några enkla råd.

Visa intresse

Be ditt barn visa hur favoritspel och appar fungerar. Ställ intresserade frågor. Påminn om att du finns som stöd om något händer på nätet.

Hjälp utan att döma

Förklara vad din oro kring nätet bygger på. Fråga hur barnet ser på nätfaror. Lyssna utan att döma eller skuldbelägga. Bekräfta att du finns som stöd och hjälp oavsett vad som händer.

Bilder

Fråga hur ditt barn tänker kring bildpublicering online. Utan att döma – prata om konsekvenserna av att lägga ut privata bilder. Att regelbundet diskutera frågan är bättre än att förbjuda.

Onlinekompisar

Ta barnets vänner online på allvar! De är lika viktiga för barnet som vänner i verkliga livet. En stor del av barnets skärmtid kan handla om att underhålla sociala kontakter. 

Skärmtid

Vad gör ditt barn framför skärmen? När är ditt barn online?
Hur påverkar skärmtiden ditt barn? Om vardag och rutiner ej blir lidande behöver du inte oroa dig.

Hot och trakasserier

Om ditt barn utsätts – lyssna och trösta vid behov. Bekräfta att det aldrig är barnets fel. Planera gemensamt hur ni ska hantera situationen.

Prata samtycke

Hur visar man att man är okej med något? Hur vet man om någon annan är okej med något? Be barnet fundera över det. Uppmuntra hen att diskutera vidare med dig eller med sina vänner.

Grooming

Prata regelbundet om vilka metoder förövare använder för att få kontakt med barn Förklara att grooming är brottsligt och att barnet alltid kan prata med dig om något händer.

För mer information, se Bris handbok för nätföräldrar på bris.se

×

Lämna chatt