Våld i nära relationer

Våld är aldrig acceptabelt. Och den som har utsatts, är utsatt eller själv utsätter någon för våld behöver omedelbart få hjälp.

Om du eller ditt barn har utsatts för våld

Vänd dig till polisen eller socialtjänsten. Du kan även kontakta en kvinnojour eller Kvinnofridslinjen. Du kan ringa gratis dygnet runt. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Telefonnummer: 020-50 50 50. www.kvinnofridslinjen.se

Om du är den som har utsatt någon för våld

Ta ansvar. Be om ursäkt. Försäkra barnet om att du skall söka hjälp så att det aldrig sker igen. Både förövare och den som har utsatts för våld kan söka hjälp hos socialtjänsten i kommunen.

Prata med barnet om våld

Var tydlig med att det som hänt är oacceptabelt. Berätta att det inte är barnets fel att den vuxna tog till våld. Det är den vuxna som gjort fel och som är ansvarig för att det inte sker igen.

Stöd till barnet

Att uppleva våld är ett trauma och en trygghetsförlust för barnet. Hen kan uppleva skuld, skam och rädsla för att det händer igen. Barnet har rätt till stöd för att bearbeta upplevelsen.

Håll ditt löfte

Ett våldsamt beteende har en tendens att fortsätta. Håll därför ditt löfte till barnet om att söka stöd genast. Och att du ska ta emot det stöd som erbjuds. Du gör rätt som tar ditt föräldraansvar och skyddar barnet.

Om en vän utsätts för våld i hemmet

Finns barn i familjen bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Förklara för din vän att du anmäler av omsorg. Risken är stor att din vän förnekar våldet av rädsla eller av skam. Anmäl ändå, barn har rätt till skydd och stöd här och nu.

Om ditt barn blivit utsatt i skolan

Har ditt barn blivit utsatt av andra barn – fråga hur skolan tänker agera. Att polisanmäla barn kan vara känsligt. Är förövaren en vuxen inom skolan, anmäl! Ditt barn har rätt till stöd för att bearbeta det hen varit med om.

Om du är orolig för att ditt barn är våldsamt

Förklara för barnet var din oro kommer ifrån. Prata om hur våld påverkar alla inblandade. Var tydlig med att allt våld är oacceptabelt. Prata om vad man kan göra i stället för att bruka våld. Ta hjälp av skolan eller socialtjänsten om du inte når fram.

×

Lämna chatt