Vill du ingå ett redaktionellt samarbete med Bris?

Bris har nära 50 års erfarenhet av samtal med barn och unga. Vi vet hur barn mår, vad de funderar över och hur de vill att vi vuxna ska agera för att barn ska få det bättre. Vi vet också en hel del om vuxnas tankar och funderingar kring föräldraskap.  Bris är  intresserade av att ingå  samarbeten med redaktionell media, eller företag, som delar våra värderingar och som vill sprida Bris kunskap om barn och unga.

Har du en idé eller förfrågan, vänligen mejla:

anna.vorne@bris.se

×

Lämna chatt