Bris i Almedalen

Publicerat

Under årets Almedalsvecka har vi fört samtal om övergrepp inom idrotten, om barnkonventionen, digitalisering, ekonomisk utsatthet och mycket annat. Vi har träffat politiker, andra beslutsfattare och organisationer och drivit på för barnets rättigheter.

#psykbryt. Ett upprop från Bris för att stoppa den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Namnunderskrifter överlämnas till till vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

#psykbryt. Ett upprop från Bris för att stoppa den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Namnunderskrifter överlämnas till till vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Särskilt glada är vi över att ha kunnat lämna över 10 000 namnunderskrifter som vi fått in genom vår kampanj #psykbryt till vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll. Hittills har 10 000 personer skrivit på för lika vård i alla landsting, större anslag till forskning om psykisk ohälsa, och att barns självmord ska utredas. Ministern försäkrade att regeringen tar frågan om den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga på största allvar.

Med oss i Almedalen hade vi våra röda Bristelefoner där det går att lyssna på exempel på vad barn berättar för oss om psykisk ohälsa. Nu fortsätter vi arbetet med att säkerställa att varje barns rätt till hälsa blir en valfråga!

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer