Bris kunskapsdag

Vilken roll spelar skolan för nyanlända barns välbefinnande? En dag om inkludering, lärande och psykisk hälsa. Välkommen till Bris kunskapsdag 24 oktober om skolans roll för nyanlända barn.

Bris kunskapsdag 24 oktober 2018.

Bris kunskapsdag 24 oktober 2018.

På plats får du bland annat lyssna på Anders Österhjelm, rektor på Skäggetorpsskolan som var den skola som tog emot flest nyanlända 2016, barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson och andra forskare och verksamma inom området.

Antalet nyanlända barn med flyktingbakgrund i den svenska skolan har ökat kraftigt under de senaste åren. Att skolan lyckas med sitt uppdrag är en avgörande faktor för att barn som flytt ska få en bra start i sitt nya land.

Bris startade 2017 ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt och samarbetar med kommuner och offentliga aktörer. Med vår kostnadsfria kunskapsdag vill vi öka kunskapen, sprida goda exempel och ge möjlighet till att dela erfarenheter som rör skolans roll för inkludering, lärande och psykisk hälsa hos barn som flytt till Sverige.

Frågor som kommer belysas under dagen är bland andra:

  • Vad är avgörande för att barn som flytt ska känna sig inkluderade inte bara fysiskt men också socialt?
  • Vad krävs för att nå goda resultat för nyanlända elever i en utmanande kontext?
  • Hur kan elevhälsa och andra aktörer utanför skolan samverka i praktiken?

För vem:
Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör nyanlända och skolan (grundskola och gymnasium). Till exempel skolledare, lärare, elevhälsa, samordnare, sakkunniga, utredare, utvecklingsledare, processtödjare, eller du som arbetar inom socialtjänst, vård och ideella organisationer.

När:
24 oktober 2018, klockan 10.00-16.00, registrering från 09.00.

Var:
Vasateatern, Vasagatan 19, Stockholm. Se karta.

Kunskapsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på vegetarisk lunch, kaffe och fika.

Anmälan:
Evenemanget är nu fullt men det går att sätta upp sig på väntelista: Till anmälan. Avanmälan ska ske senast två veckor innan evenemanget, senast 10 oktober. Vi tar ut en "no show – avgift" på 500 kronor för de som inte kommer och inte har avanmält sig. 

Program och medverkande:

Lars H Gustafsson, barnläkare, författare, hedersdoktor och medlem i Barnombudsmannens expertråd.

Layal Kasselias Wiltgren, fil dr. och prisbelönt forskare vid Linköpings universitet. Författare till boken "Etnicitet som resurs i skolan".

Malin Svensson, fil dr. i Barn och Ungdomsvetenskap, författare till avhandlingen "Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan".

Anders Österhjelm, rektor på Skäggetorpsskolan i Linköping, den skola som tog emot flest nyanlända 2016.

Anna Jonsson, Uppdrag Psykisk Hälsa, projektledare för pilotprojektet Elevhälsobaserad modell för första linjen.

Anna Sarkadi, professor och specialist i socialmedicin, forskargruppsledare för CHAP, Child Health and Parenting, Uppsala universitet.

Sofia Grönkvist, enhetschef Bris gruppstöd.

Programmet är preliminärt och kommer uppdateras löpande.

Frågor:
Kontakta Anna Tapper, anna.tapper@bris.se

 

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer