Nya arbetsmaterial för dig som arbetar i skola och förskola

Bris lanserar två nya arbetsmaterial som riktar sig till dig som arbetar med eller i skola och förskola – ett om hedersrelaterat våld och förtryck och ett om trygghet i skolan. Med utgångspunkt i barns röster får du med materialen vägledning i hur du kan se, möta och göra skillnad för barn i ditt arbete.

 ”Det är alltid mig det är fel på” – om hedersrelaterat våld och förtryck

Bris har de senaste åren haft ett ökande antal kontakter med barn som beskriver sin vardag fylld med begränsningar, våld och förtyck. Här kan du som träffar barn i ditt arbete vara en stabil och trygg vuxen som bidrar till förändring.

Materialet utgår från barns berättelser om hedersrelaterat våld och förtryck, och innehåller samtalsfrågor som kan inspirera till viktiga samtal om hur ni kan möta barn i utsatta situationer på er arbetsplats. Du får också kunskap om barnets rättigheter och vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa.

Materialet riktar sig till dig som arbetar inom skola och förskola. Det finns att ladda ner kostnadsfritt här och går även att beställa (du betalar endast porto) genom att mejla info@bris.se

”Se till så att mobbningen försvinner” – om trygghet i skolan

De senaste åren har barns kontakter med Bris som rör ämnet mobbning ökat väsentligt. Många barn är otrygga och upplever att vuxna borde göra mer – inte minst lyssna på vad det innebär att vara elev i den svenska skolan idag.

I materialet får du ta del av barns berättelser, förändringsförslag och åsikter om trygghet i skolan. Du får kunskap om barnets rättigheter i skolan och samtalsfrågor för att tillsammans med dina kollegor diskutera hur ni kan skapa en trygg skola, fri från mobbning.

Materialet riktar sig främst till dig som arbetar i skola, inom elevhälsa eller är beslutsfattare inom skolan eller politiken. Det finns att ladda ner kostnadsfritt här och går även att beställa (du betalar endast porto) genom att mejla info@bris.se

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer