Våld mot kvinnor drabbar barn

Under de senaste dagarna har frågan om mäns våld mot kvinnor uppmärksammats stort. Våld mot vuxna i parrelationer är ett omfattande problem och våld mellan vuxna drabbar också barn. Många våldsutsatta är föräldrar och många barn känner igen sin egen situation i de fall som lyfts i media.

Fråga, lyssna och agera

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång, fem procent har gjort det ofta. Allt våld skadar barn, inte minst våld som är riktat mot en förälder. Att uppleva våld mot en förälder räknas som våld mot barnet och många av barn som lever med våld mot en förälder utsätts också för fysiskt våld riktat mot dem själva.

Våld inom familjen förekommer i alla samhällsklasser och miljöer och kan vara svårt att upptäcka. Barn som utsätts för våld i hemmet behöver och har rätt till skydd och stöd och att vuxna utanför familjen ser och agerar kan vara avgörande för att ett våldsutsatt barn ska få hjälp.

Barn och vuxna som möter barn behöver ha kunskap om våld mot barn. Barn ska veta att de har rätt till skydd och stöd och var de ska vända sig för att få hjälp. Vuxna ska veta att de kan förändra ett barns liv genom att fråga, lyssna och agera.

Vi vill uppmana er att sprida den här informationen till barn och till vuxna runt barn. Ladda ned våra informationsblad som finns här på sidan.

Bris finns dygnet runt för barn som vill ha professionellt och anonymt stöd av en kurator och dagtid under vardagar för vuxna som har frågor eller känner oro för barn.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer