Vill du hjälpa oss i vårt valarbete? Engagera dig som volontär!

Bris ska sätta barnrättsfrågorna på dagordningen under valåret 2018. För när den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och samhället blir alltmer polariserat, då behöver vi mobilisera.

Bli en del av Bris valarbete - Gå med i kampen för en bättre barndom.

Bli en del av Bris valarbete - Gå med i kampen för en bättre barndom.

Vi söker nu sengagerade volontärer som brinner för att göra samhället bättre för barn. Barn är en särskilt utsatt grupp av det enkla skälet att de är barn. De har inte samma möjlighet att göra sin röst hörd, då de saknar rösträtt. Det är därför helt avgörande att vi vuxna organiserar oss och tillsammans står upp för barnets rättigheter.

Vi söker dig!

Har du en förmåga att motivera personer i din omgivning? Kanske är du van att prata inför en grupp människor om frågor du brinner för? Är "lyhörd" och "engagerad" två ord som verkligen passar in på dig? I sådana fal är du den vi söker. Läs mer om uppdraget och hur du blir volontär i vår annons nedan.

Bris valmanifest

På Bris valsajt #psykbryt.nu kan du läsa mer om Bris valkrav. Du kan även ladda ned Bris valmanifest som pdf:

Bris valmanifest - för en bättre barndom. Broschyr. (PDF)

Bris valmanifest - för en bättre barndom. Flyer. (PDF)

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer