Bris kongress

Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Den senaste kongressen hölls i Malmö 18 maj 2019. Kongress anordnas vartannat år.

Engagemang är en av de viktigaste förutsättningarna när en vill vara med och påverka. Som medlem kan du ge förslag på hur Bris kan bli ännu bättre genom att skriva en motion till kongressen. Ett medlemskap i Bris innebär att du blir medlem i en av våra fem regioner. Varje region bjuder in till medlemsmöten 1 gång/år. Som medlem har man förslags- och rösträtt vid medlemsmötet. Vartannat år, då det är kongress, väljer medlemsmötet sju kongressombud, som får representera Bris medlemmar på kongressen.

Kongress 2019

Bris verksamhet skapar större engagemang än på länge. Under året som gått har Bris ökat sitt medlemsantal, ökat sina intäkter samt ökat antalet stödjande samtal med barn.

Vid kongressen 18 maj 2019 antog Bris kongress två motioner kring verksamheten framåt – en om hedersrelaterat våld och förtryck och en om mobbning. Kongressens beslut innebär att Bris ska göra mer för gruppen barn som lever i en hederskontext, och växla upp arbetet för en trygg skola fri från mobbning, samt bedriva ett starkare påverkansarbete mot skolans beslutsfattare, elevhälsan och politiker.

Inom kort publiceras protokoll från Bris kongress i Malmö här på webben. Bris nya styrelse presenteras här.

Bris valberedning 2019-2021

Johan Johander

Region Mitt (sammankallande)

072-301 12 00
johan.johander@live.se

Katarina Ljungqvist

Region Väst

08-70 12 131
kahe05@handelsbanken.se

Lars-Åke Nordström

Region Nord

070-333 74 87

Magnus Hulthé Andersson

Region Syd

073-404 62 04
Magnus.hulthe@gmail.com

 

 

Marie Fowler

Region Öst

070 - 22 897 85
herburth@hotmail.com

Bris granskningsutskott 2019-2021

GU granskar att styrelsens arbete utförs enligt stadgarna.
GU följer upp att eventuella beslut från kongressen verkställs samt att styrelsen fattar beslut som är i linje med Bris långsiktiga plan.

Anneli Reimer

Region Syd

073-380 03 94
annelireimer99@gmail.com

Helena Ejvegård

GU Väst

helena.ejvegard@hotmail.com

Peter Irgens

GU Nord

070-798 15 75
peter@irgens.se

Thomas Dahl

GU Öst

073-161 10 01
tdhemma@gmail.com

Åsa Schneider

GU Mitt (sammankallande)

070-508 11 86
asa.schneider@st.org

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer