Bris kongress

Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Den senaste kongressen hölls i Norrköping den 20 maj 2017. Kongress anordnas vartannat år och 2019 har turen kommit till region Syd att anordna Bris kongress.

Engagemang är en av de viktigaste förutsättningarna när en vill vara med och påverka. Som medlem kan du ge förslag på hur Bris kan bli ännu bättre genom att skriva en motion till kongressen. Ett medlemskap i Bris innebär att du blir medlem i en av våra fem regioner. Varje region bjuder in till medlemsmöten 1 gång/år. Som medlem har man förslags- och rösträtt vid medlemsmötet. Vartannat år, då det är kongress, väljer medlemsmötet sju kongressombud, som får representera Bris medlemmar på kongressen.

Kongress 2019

Datum: 18 maj

Tid: Vi startar 10.30 med en föreläsning. 13.30 startar kongressen

Plats: Konferensanläggningen STUDIO meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö

Kongress 2017

Långsiktig plan och ny ordförande valdes på Bris kongress

Annabella Kraft, seniorchef och ledarskapsutvecklare i Södertälje kommun, är ny ordförande för Bris styrelse. Bris kongress i Norrköping fattade också beslut om en ny långsiktig plan för organisationens arbete för ett samhälle där barnets rättigheter respekteras. Läs mer om nya styrelsen i vårt pressmeddelande.

Bris valberedning 2017-2019

Kristin Fransson

Region Syd (sammankallande)

073-3526213
franssonkristin@yahoo.se

Johan Johander

Region Mitt

072 - 30 11 200
johan.johander@live.se

Lars-Åke Nordström

Region Nord

070-333 74 87

Marie Fowler

Region Öst

070 - 22 897 85
herburth@hotmail.com

Bris granskningsutskott 2017-2019

GU granskar att styrelsens arbete utförs enligt stadgarna.
GU följer upp att eventuella beslut från kongressen verkställs samt att styrelsen fattar beslut som är i linje med Bris långsiktiga plan.

Agneta Forsvik Lundmark

Region Nord

070-377 79 88
agnetaforsviklundmark@gmail.com

Anneli Reimer

Region Syd

073-380 03 94
annelireimer99@gmail.com

Britt-Marie Hallingström

Region Väst

070-521 15 10
brittmarie.hallingstrom@ gmail.com

Louise Halvander

Region Öst

070-875 62 95
louise.halvander@edu.mjolby.se

Margareta Norring

Region Mitt

070-922 86 90
margareta@medskap.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer