Bris kongress

Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Nästa kongress är den 13 maj 2023 i Göteborg.

Modiga, beslutsamma och med en vilja att förändra – så kan man beskriva Bris medlemmar. I över femtio år har Bris medlemmar engagerat sig och outtröttligt kämpat för att förändra barn och ungas situation till det bättre. Som medlem kan du fortsätta påverka för ett bättre samhälle för barn, bland annat genom att skriva motioner till kongressen eller bli vald till kongressombud och vara med och representera Bris medlemmar på kongressen, som anordnas i Göteborg den 13 maj 2023. 

Lämna förslag till valberedningen

Valberedningens arbete inför kongressen i maj 2023 är nu i full gång! Valberedningen vill uppmuntra dig som medlem att ta kontakt med dem om du har synpunkter, frågor eller förslag på nya ledamöter till Bris styrelse. Alla tankar och förslag är välkomna! 

Kontakta valberedningen på mejl valberedningen@bris.se 

Stort tack! Bris valberedning 

Lämna in din motion till kongressen

Om du har idéer på hur du skulle vilja förbättra samhället för barn, är du välkommen att skriva ett förslag till Bris kongress. Du skriva det på egen hand eller tillsammans med andra medlemmar.  

Skicka in ditt förslag (ett eller flera) till styrelsen så snart som möjligt, men absolut senast
den 25 mars. Mejladress: styrelsen@bris.se 

Här får du tips på hur du enkelt kan skriva ditt förslag: Bris motionsskola

Kongressen 2021

Den 29 maj 2021 samlades Bris till kongress. En ny långsiktig plan antogs, ”För alla barn alltid” som klargör Bris fokus framåt. Här framgår att Bris ska arbeta aktivt för att nå ut till alla barn i landet och att Bris kunskaps- och påverkansarbete särskilt ska fokusera på frågor om barns utsatthet för våld och förtryck, barns psykiska ohälsa samt ojämlika uppväxtvillkor som idag präglar Sverige.

En viktig del i den långsiktiga planen handlar om att öka barns delaktighet och inflytande, såväl i samhället som i Bris. På kongressen togs därför beslut om att underlätta för barn att bli medlemmar i Bris. Vidare togs beslut om att Bris ska jobba för ökad kunskap om utsatthet bland de allra yngsta barnen 0–6 år.

Protokoll från kongressen 2021 hittar du längst ned på sidan. Bris nästa kongress hålls 2023 i Göteborg.

Bris valberedning 2021-2023

Johan Johander

Region Mitt

072-301 12 00
johan.johander@live.se

Katarina Ljungqvist

Region Väst (sammankallande)

08-70 12 131
s.katarina.ljungqvist@gmail.com

Lars-Åke Nordström

Region Nord

070-333 74 87

Magnus Hulthé Andersson

Region Syd

073-404 62 04
Magnus.hulthe@gmail.com

 

 

Carin Holtz

Region Öst

070-8683363
holtzcarin@gmail.com

Bris granskningsutskott 2021-2023

GU granskar att styrelsens arbete utförs enligt stadgarna.
GU följer upp att eventuella beslut från kongressen verkställs samt att styrelsen fattar beslut som är i linje med Bris långsiktiga plan.

Helena Ejvegård

GU Väst (sammankallande)

helena.ejvegard@hotmail.com

Peter Irgens

GU Nord

070-798 15 75
peter@irgens.se

Thomas Dahl

GU Öst

073-161 10 01
tdhemma@gmail.com

Louise Säfström

GU Syd

info@bris.se

Lena Berg

GU Mitt

info@bris.se

×

Lämna chatt