bris långsiktiga plan 2021-2025

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett förslag på ny en ny långsiktig plan för Bris. Som medlem är dina åsikter viktiga och vi vill därför veta vad du tycker!

Hej medlem!

Bris långsiktiga plan pekar ut riktningen för verksamheten de kommande åren. Den nuvarande planen ”Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras" sträcker sig fram till 2021. I år kommer kongressen att fatta beslut om en ny plan för åren 2021–2025.   

Den nya planen heter ”För alla barn alltid” och beskriver fem områden som Bris ska fokusera på under de kommande åren.  I arbetet med att ta fram förslaget på ny plan har Bris styrelse, förtroendevalda, anställda och barn varit delaktiga. Du som medlem kan nu tycka till om förslaget i en enkät.  Resultatet blir ett viktigt underlag till det slutgiltiga förslaget som styrelsen lägger fram på kongressen senare i år. 

Bris långsiktiga plan 2021–2025 är den första planen i en ny 50-årsperiod och är ett svar på barns livssituation.

 

Det här kommer Bris att fokusera på under de kommande åren:

  • Att samhället ska tillgodose barnets rättigheter
  • Att finnas till för alla barn alltid
  • Att ha en stark regional närvaro
  • Att finnas där barn finns
  • Att vara en inkluderande rörelse

Ta del av hela förslaget på Bris långsiktiga plan 2021–2025  "Alla barn alltid”. Pdf längst ned på sidan.

 

Undrar du över något kontakta Cecilia Willman Esteén på: medlem@bris.se eller 031-750 11 31 

Det går bara att svara på enkäten en gång. Vi behöver få in ditt svar senast den 9 februari 2020.

 

Enkät om Bris långsiktiga plan 2021-2025 " Alla barn alltid!

Något gick fel, kontrollera de fält som är rödmarkerade.
Sverige var ett av de första länderna i världen att skriva under FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Bris syfte är att stå upp för barnets rättigheter. Är det här en plan som bidrar till det?
Bris ska vara till för alla barn alltid. Är det här en plan som stärker det arbetet?
Bris ska vara en outtröttlig röst för barnets mänskliga rättigheter och ha särskilt fokus på frågor om psykisk hälsa, segregation, utanförskap, våld och förtryck. Är det här en plan som stärker det arbetet?
Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer. Nästan alla vuxna och barn känner till Bris. Är det här en plan som kommer stärka Bris varumärke?
Bris är en medlems-och folkrörelse. Är det här en plan som stärker ditt engagemang för barnets rättigheter?
 

Relaterat

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer