bris medlemsmöten 2021

År 2021 kommer att bli ett historiskt år när Bris öppnar upp dygnet runt och breddar stödet till barn i utsatta situationer. Vi ses digitalt för att summera året som gått, ta sikte på Bris resa framåt och utse ombud till Bris kongress.


Kallelse till medlemsmöte

Som medlem är du oerhört viktig i vårt arbete framåt. På medlemsmötena i mars kommer du att få lyssna på Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog som berättar om Bris årsrapport och om året som gått.

På medlemsmötena utser vi även ombud till Bris kongress – Bris högsta beslutande organ där vi tillsammans sätter riktningen för arbetet de kommande åren. 

Det är genom en levande och aktiv folkrörelse som Bris fortsätter utvecklas – så kom och gör din röst hörd!

Hälsningar, Styrelsen


Var och när:


Region Öst

Tid: 9 mars kl. 18.00–20.00

Anmälan: senast 2/3 till bris.ost@bris.se


Region Nord

Tid: 11 mars kl. 18.00–20.00

Anmälan: senast 4/3 till bris.nord@bris.se

 

Region Väst

Tid: 16 mars kl. 18.00–20.00

Anmälan: senast den 9/3 till bris.vast@bris.se

 

Region Syd

Tid: 17 mars kl. 18.00–20.00

Anmälan: senast den 10/3 till bris.syd@bris.se

 

Region Mitt

Tid: 18 mars kl. 18.00–20.00

Anmälan: senast den 11/3 till bris.mitt@bris.se

Du får en länk till det digitala medlemsmötet när du anmält dig. Fler detaljer hittar du på bris.se.


Dagordning:

Bris medemsmöte 2021 Dagordning (PDF)

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer