Chef till enheten för Stöd Online, BRIS

Vill du leda arbetet som skapar skillnad för barn och unga varje dag? Bris söker nu en chef till enheten för Stöd Online.
Varje barn har rätt till stöd utifrån sina egna behov och sin unika situation. Bris erbjuder varje dag ett professionellt och tillgängligt stöd, där barnet kan ta kontakt utifrån sina egna villkor och möjlighet att vara anonym om hen vill. Du har nu möjlighet att söka jobbet som skapar skillnad för barn och unga varje dag.

Vi söker en erfaren och driven chef att leda enheten Stöd Online

Ditt uppdrag är att säkerställa enhetens uppdrag att bedriva ett rättighetsbaserat stöd till barn och unga utifrån det enskilda barnets behov. Stödet sker främst genom mejl, chatt, telefon och övriga digitala kanaler. Enheten erbjuder också vuxna stöd, som ett indirekt stöd till barn, genom information och råd via Bris vuxentelefon – om barn.

Du drivs av en vilja att skapa förändring för att det enskilda barnet ska få en skillnad i sitt liv. Du arbetar nära den dagliga verksamheten och lyfter, motiverar och ger riktning åt dina medarbetare. Du är trygg i din ledarroll och är van att ta beslut. Du arbetar aktivt för att knyta kontakter med relevanta aktörer i samhället. Du säkerställer att utvecklingsprojekt på enheten drivs och implementeras på ett bra sätt. För att vara relevanta måste Bris stöderbjudande för onlineverksamheten ständigt utvecklas, vi vill uppfattas som det självklara valet för barn och unga. Digital utveckling av våra stödkanaler online är därför viktigt för Bris och det arbetet kommer du att fortsätta driva.

Du arbetsleder ca 20 personer och därför ställer vi krav på flerårig erfarenhet av att leda andra. Medarbetarna är indelade i två arbetslag där det dagliga arbetet leds och fördelas av två samordnarroller. Du arbetar nära samordnarna och stöttar dem i det dagliga arbetet. Medarbetarna på enheten arbetar i dags-/kvällsskift och erfarenhet av att leda skiftarbete är en merit. Du ingår i Bris ledningsgrupp och rapporterar till generalsekreteraren.

Arbetsuppgifter:

 • Säkerställa att enheten når sina mål samt att kontinuerligt följa upp och utvärdera enhetens verksamhet tillsammans med enhetens medarbetare.
 • Arbeta nära den dagliga verksamheten och lyfta, motivera och ge riktning åt medarbetarna inom enheten
 • Leda och stötta Samordnare, Data- och analysansvarig samt Schemaläggare i det dagliga arbetet
 • Säkerställa kontinuerlig metodutveckling och kvalitetssäkring av Bris stöderbjudande
 • Säkerställa fortsätt utveckling av Bris digitala stöd (via chatt, mejl och digitala kanaler)
 • Arbeta aktivt för att knyta kontakter med relevanta aktörer i samhället
 • Leda och driva utvecklingsprojekt kopplade till enhetens mål/nyckeltal tillsammans med medarbetarna och eventuellt andra enheter

Vi erbjuder dig:

En nyckelroll i en organisation där alla, oavsett funktion, bidrar till vår vision om ett samhälle där barnets rättigheter respekteras i samhällets alla delar och där varje barn känner till sina rättigheter. Tjänsten är en tillsvidareanställning (inleds med 6 månaders provanställning), heltid och målstyrd arbetstid. Tillträde så snart som möjligt.

Vi söker dig som har/är:

 • Flerårig dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare
 • Relevant högskoleutbildning eller motsvarande
 • Bra samarbetsförmåga, har suttit i ledningsgrupp och haft budgetansvar.
 • Erfarenhet av socialt arbete med barn och ung
 • God kunskap om svenska samhället, lagstiftning och aktörer inom socialt arbete
 • Vana att arbeta både operativt och strategiskt
 • Erfarenhet av att ha arbetat utifrån ett rättighetsperspektiv
 • Teamplayer, opretentiös och positiv attityd
 • Erfarenhet av arbete i en medlems- och/eller ideell organisation är en merit

Ansökan:

Bris välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsförmåga eller etnisk och religiös tillhörighet.
Sista ansökningsdatum är 16 december 2018. Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt. Till ansökan.

Om Bris

Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete. Läs mer om oss på www.bris.se

Övrig information:

Kollektivavtal finns med IDEA- Akademikerförbunden och Unionen. Tjänsten kommer att innefatta arbete i direkt kontakt med barn och därför kräver Bris att utdrag från belastningsregistret ska uppvisas. Utdraget uppvisas endast för den kandidat som är aktuell för tjänsten, kandidaten beställer själv utdraget och det återlämnas till kandidaten efter uppvisande.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer