Svensk insamlingskontroll och FRII

Bris är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Här kan du ta del av vår senaste effektrapport.

Bris följer FRII:s uppdaterade kvalitetskod som lanserades 2007. En effektrapport publiceras här Bris hemsida i enlighet med FRII:s riktlinjer.

Bris effektrapport 2016

Alla organisationer som samlar in pengar från privatpersoner, företag och organisationer ska redovisa vilken skillnad pengarna gör. Det redovisas i vår effektrapport. Effektrapporten för 2016  redovisar bland annat att 93% av barn mellan 12 - 18 år känner till Bris stödeverksamhet. Under 2016 hade Bris  26 996 kurativa kontakter. Bris nystartade nätverk, mötesplatsen för barnets rättigheter har idag 1 100 medlemmar. Läs hela effektrapporten.

Svensk insamlingskontroll och FRII

Bris PlusGiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är givarens garanti för att pengar används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet.

Svensk Insamlingskontroll's syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänhet sker under betryggande kontroll, att inte insamlingar belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

För att ha ett 90-konto måste

  • organisationen ha sitt säte i Sverige
  • ändamålet med insamlingen vara så bestämt att det går att kontrollera
  • insamlingarna ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer
  • organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor, så kallad kontorevisor

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII

Bris är medlem i branschföreningen FRII som är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 83 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. FRII verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang. FRII har bland annat utarbetat etiska riktlinjer för insamling.

 

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer