Ta övergrepp på barn som idrottar på allvar

Publicerat

I slutet av november berättade ett tidigare engelskt fotbollsproffs om övergrepp han och två andra fotbollsspelare utsattes för i sina fotbollsklubbar som barn. På en vecka ringde omkring 350 personer en nystartad stödlinje och berättade liknande historier. Den efterföljande debatten sätter ljuset på barns utsatthet inom idrottsrörelsen och kräver att även vi i Sverige funderar över hur trygga våra barn är på fritiden. Just nu stärker Bris vårt arbete inom idrottsrörelsen. Men fler åtgärder behövs.

Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare

Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare

Nästan hälften av alla barn mellan 13 och 19 år är engagerade i en idrottsförening. För de allra flesta blir mötet med idrottsrörelsen positivt, men vi vet också att barn utsätts för övergrepp och kränkningar av vuxna som sökt sig till idrotten av helt fel anledningar. Bris får samtal både från de barnen och från vuxna idrottsledare som ringer vår vuxentelefon för stöd kring hur de ska agera när de anar att barn far illa.

Bris är den enda officiella hjälplinjen för barn i Sverige med numret 116 111. Europakommissionen reserverar numren till organisationer ("helplines") med kunskap och resurser att ge barn professionellt stöd. Ett barn som kontaktar Bris får ett professionellt samtalsstöd från en utbildad kurator.

När barnet vill det och det behövs, hjälper vi barnet vidare, vilket ofta är fallet för barn som far illa, till exempel av sexuella övergrepp. Bris kuratorer upprättar anmälningar till exempelvis socialtjänsten på uppdrag av barnet. Det förekommer även att våra kuratorer vittnar i domstol i fall när barn farit illa.

Varje idrottsledare och tränare har ett viktigt ansvar för barnen i sin förening. Vi behöver modiga och kunniga vuxna i idrottsrörelsen som kan se och agera när barn far illa.

Det är oerhört allvarligt att vuxna som ska vara förebilder och ledare kränker barn och hela samhället behöver ta det på allvar. Bris och Riksidrottsförbundet har därför förstärkt sin samverkan som innebär stöd både till idrottsledare och till barn.

Vi i det civila samhället gör, och kan göra mycket, men det här arbetet kan inte enbart bäras av den ideella sektorn. De formella vägarna för barn att få upprättelse behöver stärkas. Barnombudsmannen är den enda ombudsmannen i Sverige som inte kan driva enskilda ärenden inom sitt område, till skillnad från barnombudsmän i flera andra länder.

Barnombudsmannen i Sverige bör givetvis på samma sätt ges möjlighet att driva enskilda ärenden.

Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och säger att Sverige måste tillgodose alla barns rättigheter. Sedan 2011 finns även ett tillägg till barnkonventionen som särskilt ger barn rätten att klaga till FN när Sverige sviker. Bris menar att regeringen skyndsamt måste anta detta tillägg och ge barn möjligheten till den upprättelse de förtjänar.

Vi vill också skicka med till idrottsminister Gabriel Wikström att genomföra en ordentlig kartläggning av omfattningen av problemet med kränkningar mot barn inom idrottsrörelsen så att rätt åtgärder kan sättas in så snart som möjligt. Dessutom vill vi se ett långsiktigt förebyggande arbete och resurser till lättillgängligt stöd för de barn som utsätts.

Magnus Jägerskog

Bris generalsekreterare

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer