Gör skillnad för ett barn i sommar

Publicerat

Sommarlovet kan se väldigt olika ut. En del barn har hela sommarlovet planerat redan i juni och aktiviteter som familjesemester, lägervistelser och idrottscuper avlöser varandra. För andra barn är sommarlovet förknippat med en känsla av ensamhet, att kanske vara kvar hemma medan kompisarna försvinner iväg. Jag skulle vilja uppmana varje vuxen att fundera på hur du kan göra skillnad för ett barn nu under sommaren.

Under sommaren kan barns kontakter med andra stödinstanser i samhället vara svåra att upprätthålla under sommaren, eller se annorlunda ut på grund av semestertider och vikarier. "Ni har varit min räddning denna sommaren när jag inte kunnat prata med kuratorn på min skola" skriver till exempel ett barn till Bris efter ett sommarlov då hen behövt extra stöd.

De barn som lever i utsatta situationer riskerar att bli ännu mer isolerade under sommarlovet då den vardagliga kontakten med andra vuxna tar paus. Det kan handla om barn med föräldrar som utsätter dem för våld, föräldrar i missbruk, föräldrar som lider av psykisk ohälsa eller föräldrar som av andra anledningar inte förmår ge bästa omsorg. För dessa barn är det sociala nätverket av vuxna som ser, vågar fråga och agera, ovärderligt. Kanske är du grannen, mostern eller vännen som anar att ett barn far illa?

Bris har öppet som vanligt hela sommaren. Men du som vuxen behövs också för varje barns rätt att må bra. Många vuxna kommer i sommar komma i kontakt med barn och unga på olika arenor. Det kan handla om kollon, läger och idrottscuper där många barn och unga samlas. Det är verksamheter som ställer höga krav på föräldrar och ledare.

Framför allt handlar det om att förbereda sig så bra som möjligt. Se över rutiner och checklistor, prata med varandra om hur ni agerar om något händer, om ett barn far illa, utsätts för ett övergrepp, mår dåligt och är nedstämt eller på något sätt behöver stöd. Se över och inventera er egen kunskap – vilka resurser finns i organisationen eller föreningen och vilka kunskaper eller kompetenser behöver ni fylla på eller ta hjälp med utifrån?

Om du själv är förälder, ta vara på den extra tid som du kan få under sommaren. Det viktigaste en förälder kan ge sitt barn är sådant som inte kostar pengar; trygghet, kärlek, tid, bekräftelse, uppmuntran. Du som vuxen kan göra skillnad för ett enskilt barn i sommar och jag hoppas att du tar den uppgiften på största allvar.

 

Magnus Jägerskog

Bris generalsekreterare

För mer information

Magnus Jägerskog

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare

magnus.jagerskog@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer