Barn utan röst i EU-valet

Publicerat

Nästan en femtedel av EU:s befolkning är barn, uppskattningsvis 95 miljoner personer. Två miljoner av dem bor i Sverige. Trots att barn utgör en stor och viktig del av befolkningen har barn ingen rösträtt och de har få möjligheter att på riktigt påverka sina egna liv. Det är vår skyldighet som vuxna att låta barn få komma till tals och ge dem möjlighet att påverka samhället som de lever i.

Bris ingår i nätverket CHI, Child Helpline International, som organiserar hjälplinjer för barn världen över. CHI:s statistik visar att vi står inför stora utmaningar och att behovet av stöd är större än de flesta hjälplinjer mäktar med.

Listan över utsatta grupper av barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda i dag i Europa är tyvärr lång. Det handlar bland annat om barn med trauman som flytt sina hemländer, om barn som blivit utsatta för våld och övergrepp och barn som mår psykiskt dåligt och saknar framtidstro. I dagens Europa tar barn livet av sig för att de inte orkar leva längre. Om inte det får oss att vakna och inse att vi på allvar måste lyssna på barns åsikter och behov, vad krävs då?  

En stor del vår lagstiftning kommer numera från Bryssel. Det som bestäms i EU-parlamentet spelar alltså stor roll för barn i Sverige och i andra medlemsländer. Inför EU-valet den 26 maj har Bris därför frågat våra svenska toppkandidater hur de tänker jobba för att barn ska få det bättre. Svaren visar att det finns ett stort engagemang hos många, men också att de flesta fokuserar på att barn behöver skyddas från olika saker. Men barns mänskliga rätt är större än så.

Barnets rättigheter är mer än bara skydd

Det stämmer att en av politikens uppgifter är att skydda barn från olika sorters övergrepp, men det räcker inte för att barn ska ha det bra. Nästan ingen pratar om vikten av att barn ska kunna föra fram sina egna frågor eller om hur barn ska kunna få en tydligare röst i samhället. Ett samhälle som är bra för barn är ett mer hållbart samhälle för oss alla. Politiker behöver se till att varje enskilt barn får tillgång till sina fri- och rättigheter – inte minst rätten till inflytande i frågor som rör dem. 

Lagar påverkar attityder i samhället

Vi ser att det hos alla partier finns ett starkt stöd för att alla EU:s medlemsländer ska införa en antiagalagstiftning. I Sverige vet vi hur viktigt det har varit för att skapa en attitydförändring på kort tid i samhället - från att majoriteten tyckte att barnaga i uppfostringssyfte var fullständigt normalt till att det idag betraktas som oacceptabelt. Det är glädjande och vi hoppas att de svenska EU-parlamentarikerna använder erfarenheten för att få till en förändring i fler länder. 

 

Bris uppmaningar till dig som kandiderar till EU-parlamentet:

  • Låt dig påverkas av barn när du driver politiskt arbete Eftersom barn inte tillåts påverka politiken själva blir det särskilt viktigt att ge barn möjlighet till inflytande i det som sker i politiken och i samhället. Barn har rättigheter, och vuxna har skyldigheter i relation till de rättigheterna. Ett samhälle som inte är bra för barn är inte ett hållbart samhälle. Låt barn vara med och påverka beslut som handlar om deras liv!
  • Utgå från att barn är rättighetsbärare redan idag I partiernas valmanifest nämns barn mest i relation till att de kommer att få ärva vår framtid. Det synsättet försvårar för barnets rättigheter i praktiken. Barn har mänskliga rättigheter från livets början och det är politikers ansvar att leva upp till dem idag, inte i barnens framtid. 
  • Stoppa våld mot barn - Allt våld skadar barn. För att stoppa våld mot barn krävs lagar och mer kunskap kring våld och dess konsekvenser. Bris får ofta frågan från både barn och vuxna om var gränsen för våld är. Vi uppmanar er att jobba aktivt för en antiagalagstiftning i alla EU:s medlemsländer och hoppas att ni bidrar till att höja kunskapen kring våld och de grupper av barn som är särskilt utsatta för våld runtom i Europa.  
  • Tydliggör ditt barnrättsarbete - För väljare är det svårt att veta var partierna står i frågor om barnets rättigheter. Det är inte så konstigt. En läsning av partiernas valplattformar visar att det finns väldigt lite uttryckt där kring barnrätt. Det är synd, eftersom vi vet att många sitter på bra förslag som skulle göra livet bättre för barn. Vi önskar därför att partierna framöver blir bättre på att lyfta fram sina förslag kring hur barn kan få det bättre! 

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

0790686607

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer