Barns liv är inte tillfälliga

Publicerat

Idag är internationella flyktingdagen. Aldrig tidigare har så många barn befunnit sig på flykt. Över 70 miljoner människor flyr för sina liv, hälften av dem är barn. Och de väntas bli fler. Trots detta har Sverige i dagarna beslutat att ha fortsatt strama asylregler som står i direkt strid mot barnets mänskliga rättigheter.

”Jag ligger vaken på nätterna, somnar inte förrän tre-fyra. Jag tänker på alla mina problem, på var min familj är och på vad som händer om jag får avslag. Ibland gråter jag. Jag blir så trött av det här livet, jag undrar hur Gud har tänkt.”

Sveriges historiska mottagande av barn i behov av skydd har länge varit en nationell stolthet. Som land har vi byggt upp gedigen expertis och under många år haft praxis att barn som flyr ska ha rätt att stanna. Permanenta uppehållstillstånd går i linje med barnkonventionen och ger barnet barndomen tillbaka.

I veckan beslutande riksdagen att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd, som nu har funnits i 3 år. Bris har tidigare krävt en utvärdering av den tillfälliga lagen och på vilket sätt den slår mot barn och barnets rättigheter. Men någon sådan har inte gjorts.

För närmare 30 år sedan förband sig Sverige att göra sitt yttersta för att efterleva barnkonventionen och tillförsäkra varje barn dess mänskliga rättigheter. Om sex månader förstärker Sverige detta ytterligare då barnkonventionen blir svensk lag. Trots det och trots massiv kritik från både barnrättsorganisationer och andra delar av civilsamhället, yrkesverksamma inom rättsväsende, socialtjänst, vård och skola så väljer Sveriges riksdag att förlänga denna barnfientliga lag i ytterligare två år. Riksdagen har tagit ett steg i rätt riktning genom att nu utöka rätten till familjeåterförening. Men lagen skulle vara tillfällig och skapades i ett undantagstillstånd. Idag är läget ett annat.

Lagen drabbar barnet hårdast. Att leva i ovisshet och med kronisk stress påverkar alla delar av barnets liv, möjligheten att få gå i skolan, att få vård och stöd för trauman att få bygga relationer till vänner och viktiga vuxna och slippa konstant oro. Förutsägbarhet och trygghet är en förutsättning för att kunna landa, få en plats i samhället och känna sig trygg.

Antalet barn som flyr kommer att öka framöver. Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd är varken värdig eller hållbar. Att förlänga den i full vetskap om det stora mänskliga lidandet som Sverige därmed bidrar till är både förkastligt och barnfientligt.

Bris förväntar sig att lagen är vad den heter – tillfällig. Nästa gång den omprövas är barnkonventionen svensk lag. Inget barn har valt att befinna sig på flykt och alla barn har exakt samma mänskliga rättigheter. Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd måste rivas.

Sverige är ett land som gärna skryter om att vara ett av de bästa länderna i världen för barn. Men detta gäller inte alla barn. Det är ett stort svek mot världens mest sårbara barn att Sverige fortsätter att så pass brutalt försvaga barnets inneboende rätt till asyl och ett liv i fred och trygghet.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

0790686607

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer