Bris önskar barnkonsekvensanalys från C

Publicerat

Annie Lööf lade själv ribban högt genom att inleda sitt tal med att utgå från ett enskilt barns berättelse. Därför hade Bris önskat att de förslag som sedan presenterades även konkretiserades och utvecklades utifrån barnkonventionen.

Centerledaren Annie Lööf fokuserade på integration, jämställdhet och tillgänglig vård i sitt partiledartal på politikveckan i Järva. Centerpartiet har ett starkt engagemang och en hög ambitionsnivå i barnrättsfrågor och därför hade Bris önskat att talet även innefattat analys av hur deras förslag kan syfta till att stärka barnets rättigheter i Sverige.

För det är viktigt att hitta sätt att utjämna ojämlikheten i grundskolan idag – inte bara för att det är en framtidsfråga utan för att förbättra barns livsvillkor i Sverige här och nu. På samma sätt är det viktigt att se över utbetalningen av försörjningsstöd till båda föräldrarna – men familjepolitiska frågor måste alltid involvera barnrättsperspektivet och ta sin utgångspunkt i vad som är barnets bästa.

Detsamma gäller förslaget om integrationsförskola, som ska syfta både till att ge nyanlända barn möjlighet till en god start i livet och en väg in i samhället, men också till att sänka trösklar för föräldrar att komma in på arbetsmarknaden eller i studier. Även här behövs en barnkonsekvensanalys av vad som krävs av en sådan förskola, mer än ett tryggt knä, särskilt eftersom det kan handla om barn i särskilt utsatta situationer.

Till sist lyfte Annie Lööf den oerhört viktiga frågan om ojämlikheten i livsvillkor runtom i Sverige. Att ohälsotalen drabbar människor i vissa områden eller orter hårdare, att den förväntade livslängden kan skilja upp till 7 år mellan olika geografiska platser. Samtidigt ser tillgången till vård väldigt olika ut runtom i landet. Även detta är i allra högsta grad en barnrättsfråga där Bris ser att den regionala ojämlikheten slår allra hårdast mot barn. Det faktum att ett barn bor i glesbygden kan i sig vara ett hinder mot att få sina rättigheter tillgodosedda. Bris välkomnar förslag som tar sig an den stora utmaningen att utjämna regionala skillnader.

Annie Lööf lyfte frågor som alla är viktiga för att förbättra barns livsvillkor i Sverige, och Bris önskar att hon nästa gång utmanar sig själv lite ytterligare i att tydligt formulera hur hennes förslag även bidrar till bättre samhälle för barn.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Pressekreterare

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer