Gustav Fridolin gav uttryck för barnets perspektiv

Publicerat

Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet, höll ett upplyftande tal som både uttryckte en förståelse för barnperspektivet och ett tydligt rättighetsfokus på onsdagen på Järvaveckan.

Barnets perspektiv är inte nödvändigtvis detsamma som vuxenvärldens. Detta lyckades Gustav Fridolin ge uttryck för i sitt tal, och han visade förståelse och respekt inför det. Genom att beskriva hur ett barn kan mista sina föräldrar och inte förstå varför, men samtidigt förstå hur viktiga de är, visade han en förståelse för den särskilda utsattheten och sårbarheten hos barn som far illa. En av de viktigaste grundpelarna med barnkonventionen är just förmågan att kunna lyssna in och lyfta fram barnets eget perspektiv, och ge det perspektivet en stärkt ställning gentemot vuxnas intressen.

I talet lyftes exempelvis rätten till lek och skola, dessutom även rätten till utbildning i ett vidare perspektiv genom möjligheten till utevistelse för att utveckla förståelse för naturen. Gustav Fridolin var även mycket tydlig i att beskriva problematiken med barns ojämlika uppväxtvillkor i Sverige idag.

Bris gläds särskilt åt att Gustav Fridolin lyfte hur han redan för 15 år sen motionerade i riksdagen om att göra barnkonventionen till lag, och att han uttryckte att dagens historiska riksdagsbeslut är förpliktigande. Bris skulle gärna ha sett att han utvecklade och exemplifierade hur han menar i praktiken.

”Barn ska inte växa upp i fattigdom”, slog Gustav Fridolin fast och presenterade dessutom en rad konkreta förslag för att förbättra situationen för barn som lever i ekonomisk utsatthet, både kring ekonomiska, bostadspolitiska och skolpolitiska frågor. I Gustav Fridolins tal blev det tydligt hur förskolan och skolan är ett viktigt skydd mot utsatthet, och vikten av en skola för alla. Här hade Bris gärna sett ännu fler förslag för förändring.

Även när det kommer till de flyktingpolitiska frågorna gav Gustav Fridolin tydligt uttryck för hur en politik som lever upp till de mänskliga rättigheterna bör se ut. Det blir dock direkt motsägelsefullt då Fridolin samtidigt sitter i en regering som fattat beslut om en mycket stram migrationspolitik i strid mot barnkonventionen och som drabbar barn som flytt till Sverige mycket hårt (mer om detta går att läsa i Bris rapport från 2017).

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Pressekreterare

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer