Jonas Sjöstedt lyfte alla barns rätt till lek och fritid

Publicerat

Frihet för barn handlar ofta om det som vuxna upplever som småsaker – men som är avgörande för att barns rättigheter ska tillgodoses. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt utgick från ett tydligt barnrättsperspektiv när han i sitt tal lyfte rätten till lek och fritid, och rätten till att inte diskrimineras i förhållande till andra barn.

Ett barns upplevelse av att få sina rättigheter kränkta handlar ofta om den värld där barnet befinner sig – att kunna åka kollektivt och röra sig i sitt närsamhälle, att kunna vara med på fritidsaktiviteter eller gå i simskola. Att stora saker för barn ofta har en tydlig rättighetskoppling blev tydligt i Jonas Sjöstedts tal på Järvaveckan på lördagen, då han lyfte Vänsterpartiets politik med gratis simskola för 6-åringar och gratis kollektivtrafik på sommarlovet. Sjöstedt beskrev det själv som ”de stora småsakerna i livet” och det är precis så det är menar Bris. Det som kan upplevas som små problem för vuxna kan vara avgörande och direkt diskriminerande för barn. Att kunna simma kan dessutom i förlängningen handla om något så grundläggande som rätten till liv.

Jonas Sjöstedt talade också mycket om växande klyftor mellan människor och de problem som kommer med det, hur ojämlikhet drabbar alla och är en fara för hela samhället. Det är en viktig poäng att fler poliser inte räcker långt om inte samhället runtomkring finns på plats. Talet innehöll en del konkreta förslag för minskad ojämlikhet, kanske främst för bostadspolitiken där barnet och familjen användes som exempel. Här hade Jonas Sjöstedt kunnat gå ännu längre i sin analys av hur viktiga frågor om trångboddhet och hemlöshet är för barns rättigheter i Sverige idag. I Sverige vräks till exempel fortfarande barn varje år trots att det råder en nollvision, här finns mer att göra. Andra områden som nämndes var vikten av en socialtjänst som räcker till och en jämlik skola för alla, här presenterades tyvärr inga konkreta förslag.

Till sist välkomnar Bris att Jonas Sjöstedt tydligt lyfte alla barns rätt att gå i skolan, även papperslösa barn. Det är en mycket utsatt grupp som inte själva valt sin situation och därför inte ska straffas eller få sina rättigheter satta på undantag.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Pressekreterare

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer