Ulf Kristersson hyllade Bris arbete

Publicerat

Från Järvaveckans scen gav Moderatledaren Ulf Kristersson ett stort erkännande till det viktiga arbete som Bris och andra organisationer gör varje dag för att förebygga självmord bland unga.

Organisationer som Bris, MIND och SPES bedriver en omfattande operativ stödverksamhet för att förebygga självmord. Den är systematisk, grundad på gedigen kunskap, och bemannad på fasta tider. De räddar bokstavligen liv i Sverige idag.

Moderaterna presenterade ett förslag om att varje krona som en privatperson i Sverige skänker till en organisation som tar emot stödsamtal ska tredubblas av staten. Självklart välkomnar Bris förslaget. Samtalen till Bris har ökat under ett flertal år och hur många barn vi har möjlighet att stötta står i direkt relation till de resurser vi har.

Ulf Kristersson höll ett starkt tal där han berättade om hur han vid tre tillfällen varit med om att en ung närstående person tagit livet av sig. Vi behöver veta mer om varför självmorden ökar i de yngsta åldersgrupperna trots att de minskar bland övriga befolkningen, sa han. Bris har sedan länge krävt att varje självmord av en ung person ska utredas för att vi bättre ska kunna förebygga. Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa, och att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en av Bris viktigaste valfrågor.

En stor del av talet berörde även barns uppväxtvillkor, framför allt i utsatta områden, där budskapet var att alla barn ska kunna få en god start i livet oavsett vilka deras föräldrar är eller var de växer upp.  En kommentar från Bris är att om Moderaterna menar allvar med att skapa bättre förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor för barn, så är barnkonventionen ett viktigt verktyg i det arbetet. Att som i barnkonventionen utgå från barns individualitet och unika kompetenser och strategier, samt att se barndomen som en viktig period här och nu och inte en transportsträcka till att bli en fullgod samhällsmedborgare – allt detta är viktiga delar för att skapa ett samhälle där varje barn har samma chans till en god start i livet.

Här kan Bris konstatera att det var beklagligt att Moderaterna igår aktivt debatterade mot att göra barnkonventionen till svensk lag. Lagen som beslutades igår och som träder i kraft år 2020 kommer att bidra till att uppnå det som Ulf Kristersson ikväll säger sig vilja. Bris hoppas på ett gott samarbete framöver för barnkonventionens fulla genomslag i kommuner, landsting och nationellt.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Pressekreterare

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer