Fler kontaktade Bris om svårigheter att få stöd

Publicerat

Samtalen till Bris ökade med 2 procent under sommarlovet jämfört med året innan. 4 av 10 samtal handlade om psykisk ohälsa, och många samtal var av allvarlig karaktär. Barn samtal om hur de drabbas när samhällets stödinstanser inte fungerar, eller inte är tillgängliga, fördubblades.

Jag har inte berättat om hur dåligt jag mår för någon och jag skulle vilja gå till kuratorn men nu är det ju sommarlov.

– Sommaren har varit ett långt vittnesmål om att barn inte får det stöd de har rätt till. Barn berättar om pågående vårdkontakter som inte fungerar, eller om hur svårt det är att få komma fram och få stöd, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Bris ser en dramatisk ökning av samtal om psykisk ohälsa under årets sommarlov jämfört med 2017 års sommarlov*. Det handlar om svåra samtal om exempelvis självdestruktivitet och självmord, som ökat med 46 procent respektive 41 procent.

­– Det är mycket oroande att allvarsgraden har ökat i samtalen under denna sommar. Barns samtal till Bris visar att samhällets stöd inte fungerar och inte räcker till, något vi larmat om upprepade gånger. Ingen ska behöva tänka på självmord på sitt sommarlov, säger Magnus Jägerskog.

Barns samtal om hur de drabbas när samhällets stödinstanser inte fungerar fördubblades (en ökning med 104 procent) jämfört med förra årets sommarlov.

– Många politiker har lyft frågan och lovat krafttag nu i valrörelsen. Efter valet om några veckor vill vi se att det börjar hända saker snabbt, ett barn som mår dåligt ska inte behöva vänta en dag till. Alla barn ska ha snabb tillgång till likvärdig, kvalitativ, säker och individuellt anpassad stöd och vård i hela vårt land, säger Magnus Jägerskog.

* Tidsperiod: 13/6-14/8, mätperioden är densamma 2017 och 2018.

Totalt hade Bris 4316 kurativa kontakter under perioden jämfört med 4213 kontakter 2017. 

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Pressekreterare

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer