Tim Bergling Foundation i samarbete med Bris

Publicerat

Bris har länge sökt samarbetspartners och långsiktig finansiering för att säkerställa att Sverige får en nationell stödlinje för barn som har öppet dygnet runt. Nu kan vi stolt presentera Tim Bergling Foundation som ny samarbetspartner i arbetet med att erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd under dygnets alla timmar – så att barn i behov av hjälp snabbt kan få stöd.

– Vi är otroligt glada över partnerskapet som innebär att fler barn snabbt kan få stöd vid svåra livsutmaningar, oavsett när på dygnet behovet uppstår. Psykisk ohälsa är det vanligaste ämnet som barn söker stöd för hos Bris och de senaste åren har allvarsgraden i samtalen ökat dramatiskt. Nästan vart tionde samtal till Bris handlar om att inte orka leva och vi vet hur avgörande det kan vara att just där och då få möjlighet att prata med någon som kan ta emot det som barnet berättar, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga, som erbjuder professionellt samtalsstöd via chatt, mejl och telefon varje dag, året runt. Bris telefonnummer 116 111 är ett EU-harmoniserat nummer som reserveras till hjälplinjer i de europeiska länderna med kunskaper och resurser att ge barn professionellt stöd.

Under 2019 tog Bris emot fler samtal från barn än någonsin tidigare, trycket på Bris stödkanaler är stort och samtalen har under coronakrisen fortsatt att öka. Pandemin har inneburit ett ökat stödbehov hos barn som redan innan krisen befunnit sig i utsatta situationer, och effekterna av pandemin riskerar att bli långvariga. Inte minst riskerar barns stödbehov att hamna i skuggan av samhällskrisen, som just nu påverkar mycket och upptar de flesta vuxna.

Sverige är ett av de länder i Europa som saknar en nationell stödlinje för barn som är öppen dygnet runt, trots att barns stödbehov existerar under dygnets alla timmar. I slutet av mars presenterades att Bris, med långsiktigt stöd från en rad samarbetspartners, under nästa år kommer att kunna erbjuda hjälpsökande barn professionellt samtalsstöd oavsett tid på dygnet (läs mer här). Nu kliver alltså även Tim Bergling Foundation in som en ny viktig samarbetspartner i dygnet-runt-satsningen.Tim Bergling Foundation kommer att stötta detta arbete med två miljoner kronor om året under tre år.

– Alldeles för många barn mår dåligt på olika tider av dygnet, de vet inte var de kan få hjälp, vi vill bidra till att Bris successivt kan öka kapaciteten på sin hjälplinje för barn på chatt och mobil till 24/7, året runt, säger Klas Bergling från Tim Bergling Foundation.

Etappvis utökning av öppettider

I juni 2019 stod det klart att Bris, tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden, kunde påbörja arbetet med att utöka öppettiderna för att hålla öppet på natten. I mitten på mars kunde Bris med stöd från ytterligare partners utöka öppettiderna för barn på vardagar och arbeta långsiktigt för att kunna hålla öppet dygnet runt. Sedan dess håller Bris stödlinje för barn, dit barn upp till 18 år kan ringa, chatta och mejla för att få prata med utbildade kuratorer, öppet varje vardag kl. 9-12, och kl. 14-21 både vardagar och helgdagar. Med start 2021 planeras Bris stödlinje ha öppet dygnet runt.  

 

Om Tim Bergling Foundation

Tim Bergling Foundation fokuserar på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder kopplade till området psykisk ohälsa bland barn, unga och unga vuxna, stiftelsen vill också aktivt minska stigmat kring psykisk ohälsa och självmord. Stiftelsen kommer även att verka inom klimat, biståndsverksamhet, hotad natur och utrotningshotade djurarter. “Tim ville göra skillnad. Han reagerade starkt på orättvisor och missförhållanden. Att starta en stiftelse i hans namn kändes naturligt för att arbeta i hans anda och hedra hans minne.” www.timberglingfoundation.org

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer