Att vara en viktig vuxen

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och alla vuxna har potential att vara viktiga för barn och unga. Barn behöver närvarande, trygga och lyssnande vuxna och du kan vara den som gör skillnad. Bris har lång erfarenhet av stöd och samtal med vuxna om hur de kan se, bemöta och bidra till hopp och förändring hos barn. Syftet med föreläsningen är att visa hur alla vuxna har möjlighet att vara viktiga för barn och unga.

Ur innehållet

  • Barnkonventionen och grundprinciperna
  • Vad behöver barn från vuxna
  • Hur kan du stödja och möta barn

Målgrupp

Vuxna som möter barn och unga i ideell verksamhet.

Tid

Föresläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning 1,5 tim.

För kontakt och intresseanmälan

 

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer