Bris stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv

När en familjemedlem dör blir ingenting sig likt. Sorgen och saknaden är stor, nya tankar och känslor tränger sig på. Om den som dog tog sitt liv kommer ytterligare komplicerade tankar och frågor.

Bris erbjuder stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv.

Bris erbjuder stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv.

Vissa saker kan man inte prata med släkt och vänner om utan bara med dem som har varit med om samma sak. Att få prata om tankar och känslor tillsammans i grupp är för många till stor hjälp när det gäller att hantera livet, sorgen och saknaden.

I erbjudandet ingår två stödhelger, fredag till söndag, med några månaders mellanrum. Barnen och ungdomarna träffas i grupper med jämnåriga och föräldrarna träffas i egna grupper. Under ledning av stödgruppsledare delar deltagarna erfarenheter och gör övningar kring sorgen och livet efter dödsfallet. Vissa övningar gör barn och föräldrar tillsammans. En stor del av helgen ägnar vi också åt lättsammare aktiviteter och umgänge.

Kommande stödhelger:

20-23/9 2018 med uppföljande helg 24-27/1 2019.

Frågor och anmälan

Sofia Grönkvist, Bitr.chef Stödverksamheten.
070-160 88 04
sofia.gronkvist@bris.se

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer