Brisakademin

Fördjupa dina kunskaper om barnets rättigheter och få konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer.

Föreläsningar

Introduktion till barnkonventionen

Barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna kan tillämpas. 

Du behövs som vuxen

Den här föreläsningen vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Du behövs som vuxen och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig.

Utbildningar

"Mina föräldrar är skilda"

Utbildning i att leda stödgrupper för barn till separerade föräldrar

Många barn vänder sig till Bris och ber om hjälp med frågor, tankar och känslor som har med föräldrarnas skilsmässa att göra. Barnen berättar om känslor av sorg och ensamhet och om svårigheter att påverka sin situation och blir lyssnad till. Barn efterfrågar att få möta andra barn med liknande erfarenheter. Stödgruppen ger barnet möjlighet att tillsammans med andra barn få dela upplevelser, känslor och tankar om föräldrars skilsmässa. 

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra stödgrupper för barn till separerade föräldrar.

Innehåll: 

Barnets upplevelser av föräldrars skilsmässa och konflikter 
Barnets rättigheter 
Gruppens funktion för barnet 
Praktiskt kring att starta grupp 
Erfarenheter av arbete i barngrupper 
Gruppledarens roll, möjligheter och utmaningar 
Övningar och rollspel

Utbildningen är totalt fyra dagar. Den inleds med tre dagar i följd 18–20 maj 2020 och följs upp med en avslutande dag 17 september.

Utbildningsmål: Deltagarna har efter avslutad utbildning grundläggande kunskaper om stödgruppens funktion för barnet och färdigheter för att leda stödgrupper för barn till separerade föräldrar.

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn till separerade föräldrar.

Utbildare: Catarina Nylund socionom och stödgruppsledare Bris, Birgitta Grane, familjebehandlare och stödgruppsledare, författare till handboken "Mina föräldrar är skilda".

Plats: Lustikulla Konferens & Event, Stockholm. 

Pris:  11 300 kr (inkl. handbok, övrigt kursmaterial, fika och lunch samtliga dagar).

Mer information och anmälan: anki.karlsson@bris.se

Föräldraskap i Sverige - utbilda dig till gruppledare

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för nyanlända och utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Programmet har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län och sprids i samarbete med Bris. Programmet passar för olika verksamheter som kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar, såsom förskola, BVC, SFI, förebyggande enheter inom socialtjänsten, Medborgarkontor och civilsamhället. Utbildningen finns på flera orter i landet.

Mer information och anmälan:
Föräldraskap i Sverige 

Barnrätt i praktiken

Teori och workshop med den egna verksamheten i fokus. 

Expertgrupp barn

Metod för att arbeta med barns inflytande och delaktighet.

Beställ föreläsning eller utbildning

För frågor och beställningar kontakta brisakademin@bris.se. Bris kan också skräddarsy föreläsningar och utbildningar utifrån din verksamhets behov. 

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer