Brisakademin

Fördjupa dina kunskaper om barnets rättigheter och få konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer.

Våra föreläsningar

#motverkanätmobbning – om barns vardag online

Hur ser barns vardag ut online? Vad gör man? Vad säger aktuell forskning om ungas erfarenhet av nätet och kränkningar? Hur vanligt är det? Vad kan du som vuxen göra för att stötta barn och unga om du får veta att någon råkat illa ut?
Föreläsningen riktar sig främst till dig som arbetar med barn och unga.

Samtal med barn och ungdomar - erfarenheter från arbetet på Bris

En föreläsning för dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Bris tar varje år emot tusentals samtal, chattar och mejl från barn och ungdomar. Föreläsningen förmedlar erfarenheter som tar sin utgångspunkt i dessa och boken Samtal med barn och ungdomar. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal.

Föreläsare är Petter Iwarsson, Leg.psykoterapeut och socialpedagog.

Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling

Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling. En bok som fokuserar på vikten av samtal och relation i skolan. Inte bara för att skapa möjlighet till god psykisk hälsa för barn och ungdomar utan också för att skapa goda förutsättningar för lärande.
Föreläsningen vänder sig till skolans alla yrkesgrupper.

Föreläsare är Petter Iwarsson, Leg.psykoterapeut och socialpedagog.

Du behövs som vuxen

Den här föreläsningen vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Du behövs som vuxen och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig.

Föreläsare är Petter Iwarsson, Leg.psykoterapeut och socialpedagog.

För mer information och bokning av föreläsning:

Anki Karlsson. Tel: 08-598 888 41
anki.karlsson@bris.se

Gruppledarutbildning - Mina föräldrar är skilda

Utbildning i att leda stödgrupper för barn till separerade föräldrar.

Många barn vänder sig till Bris och ber om hjälp med frågor, tankar och känslor som har med föräldrarnas skilsmässa att göra. Barnen berättar om känslor av sorg och ensamhet och om svårigheter att få sin röst hörd i samband med föräldrars skilsmässa, trots en önskan om att få vara med och påverka sin situation. Många barn efterfrågar att få möta andra barn med liknande erfarenheter. Stödgruppen ger barnet möjlighet att tillsammans med andra barn få dela upplevelser, känslor och tankar om föräldrars skilsmässa.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra stödgrupper för barn till separerade föräldrar.

Innehåll:

 • Barnets upplevelser av föräldrars skilsmässa och konflikter
 • Barnets rättigheter
 • Gruppens funktion för barnet
 • Praktiskt kring att starta grupp
 • Erfarenheter av arbete i barngrupper
 • Gruppledarens roll och möjligheter och svårigheter
 • Övningar och rollspel

Utbildningen inleds med tre dagar i följd och följs sedan upp och avslutas med en metoddag. 

Utbildningsmål: Deltagarna har efteravslutad utbildning grundläggande kunskaper om stödgruppens funktion för barnet och färdigheter för att leda stödgrupper för barn till separerade föräldrar.

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn till separerade föräldrar.

Utbildare: Birgitta Grane, familjebehandlare och stödgruppsledare, författare till handboken "Mina föräldrar är skilda".
Marie Angsell, socionom Bris.

Information:

 • Datum: 22, 23, 24 maj samt 4 september 2019
 • Tid: kl. 9-16.30
 • Plats: Lustikulla Konferens & Event Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm
 • Pris: 9700 kr momsfritt (inkl. handbok, övrigt kursmaterial, fika och lunch samtliga dagar)
 • Antal utbildningsplatser på utbildningen: 24. 

Anmälan:

Just nu är utbildning fulltecknad. Inkommande anmälningar sätts på reservlista.

Sista anmälningsdag: 16 april 2019. Anmäl dig till utbildningen genom att mejla till anki.karlsson@bris.se. Skriv i mejlet hur många platser anmälan ska gälla för. Utbildningsplatserna bokas upp utefter först till kvarn principen.

Anmälningsdatumet är lika med det datum denna anmälan kommer in. Vidare kommer du får en platsanmälan mejlad till dig där kompletterande information ska fyllas i och mejlas tillbaka. Besked om plats meddelas så snart det går och senast dagen efter sista anmälningsdatumet.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer