Brisakademin

Brisakademin ger dig fördjupade kunskaper om barns rättigheter samt konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer.

Vi på Bris pratar med barn och unga varje dag och vår unika erfarenhet av samtal med barn är ett viktigt innehåll i alla våra föreläsningar.

Vi på Bris pratar med barn och unga varje dag och vår unika erfarenhet av samtal med barn är ett viktigt innehåll i alla våra föreläsningar.

Mina föräldrar är skilda

- Utbildning i att leda stödgrupper för barn till separerade föräldrar

Många barn vänder sig till Bris och ber om hjälp med frågor, tankar och känslor som har med föräldrarnas skilsmässa att göra. Barnen berättar om känslor av sorg och ensamhet och om svårigheter att få sin röst hörd i samband med föräldrars skilsmässa, trots en önskan om att få vara med och påverka sin situation. Många barn efterfrågar att få möta andra barn med liknande erfarenheter. Stödgruppen ger barnet möjlighet att tillsammans med andra barn få dela upplevelser, känslor och tankar om föräldrars skilsmässa.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra stödgrupper för barn till separerade föräldrar.

Innehåll:

  • Barnets upplevelser av föräldrars skilsmässa och konflikter
  • Barnets rättigheter
  • Gruppens funktion för barnet
  • Praktiskt kring att starta grupp
  • Erfarenheter av arbete i barngrupper
  • Gruppledarens roll och möjligheter och svårigheter
  • Övningar och rollspel

Utbildningen är totalt fyra dagar. Den inleds med tre dagar i följd 9-11 april 2018 och följs sedan upp och avslutas med en metoddag den 6 september 2018.

Utbildningsmål: Deltagarna har efteravslutad utbildning grundläggande kunskaper om stödgruppens funktion för barnet och färdigheter för att leda stödgrupper för barn till separerade föräldrar.

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn till separerade föräldrar.

Utbildare: Birgitta Grane, familjebehandlare och stödgruppsledare, författare till handboken "Mina föräldrar är skilda". Sofia Grönkvist, Chef Bris gruppstöd.

Datum: 9, 10, 11 april samt 6 september 2018

Tid: kl. 9-16.30

Plats: Lustikulla Konferens & Event Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm

Pris: 9700 kr (inkl. handbok, övrigt kursmaterial, fika och lunch samtliga dagar)

Antal utbildningsplatser på utbildningen: 24

Anmälan

Sista anmälningsdag: 5 mars 2018 - förfrågan om eventuella lediga platser tas emot fram till 26/3

Anmäl dig till utbildningen genom att *mejla till anki.karlsson@bris.se
*Skriv i mejlet hur många platser anmälan ska gälla för

Utbildningsplatserna bokas upp utefter först till kvarn principen.

Anmälningsdatumet är lika med det datum denna anmälan kommer in. Vidare kommer du får en platsanmälan mejlad till dig där kompletterande information ska fyllas i och mejlas tillbaka. Besked om plats meddelas så snart det går och senast dagen efter sista anmälningsdatumet. Läs allmänna villkor. (PDF)

Våra föreläsningar

#motverkanätmobbning – om barns vardag online

Hur ser barns vardag ut online? Vad gör man? Vad säger aktuell forskning om ungas erfarenhet av nätet och kränkningar? Hur vanligt är det? Vad kan du som vuxen göra för att stötta barn och unga om du får veta att någon råkat illa ut?
Föreläsningen riktar sig främst till dig som arbetar med barn och unga.

Samtal med barn och ungdomar: erfarenheter från arbetet på Bris

En föreläsning för dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Bris tar varje år emot tusentals samtal, chattar och mejl från barn och ungdomar. Föreläsningen förmedlar erfarenheter som tar sin utgångspunkt i dessa. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal.

Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling

Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling. En bok som fokuserar på vikten av samtal och relation i skolan. Inte bara för att skapa möjlighet till god psykisk hälsa för barn och ungdomar utan också för att skapa goda förutsättningar för lärande.
Föreläsningen vänder sig till skolans alla yrkesgrupper.

Du behövs som vuxen

Den här föreläsningen vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Du behövs som vuxen och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig.

Om psykisk ohälsa bland barn och unga  #psykbryt

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Sverige. I flera år har det varit det vanligaste området barn hör av sig till Bris om. 4 av 10 samtal handlade om psykisk ohälsa under 2016. Bris har bestämt sig för att bidra till att bryta trenden. #Psykbryt är en föreläsning om forskning om barns psykiska ohälsa, barns egna beskrivningar av hur de mår och deras oro för vad som ska hända om de söker hjälp. Föreläsningen riktar sig i första hand till politiker och beslutsfattare, samt myndigheter med ansvar att tillgodose barn och ungas rätt till vård.

Föreläsare är Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris. Föreläsningen utgår från Bris årsrapport för 2016.

För information och bokning av föreläsningar:

Kontakta Anki Karlsson
Tel: 08-598 888 41 eller anki.karlsson@bris.se

För information och bokning av föreläsning "Om psykisk ohälsa bland barn och unga", kontakta Anna Holmqvist, tel: 070 779 95 06 eller mejl: anna.holmqvist@bris.se

Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng

Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder under vårterminen 2018 en högskoleutbildning i samverkan med Bris (Barnens rätt i samhället) där samtalet med barn och ungdomar sätts i fokus. Under utbildningen poängteras relationens betydelse för inlärning och psykisk hälsa. Ett annat genomgående tema är att omsätta de salutogena, hälsofrämjande
begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn och ungdomar.

Kursledare:

Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig
på Bris samt som skolkurator.

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer