Brisakademin

Fördjupa dina kunskaper om barnets rättigheter och få konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer.

Föreläsningar

 • Introduktion till barnkonventionen

  Barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna kan tillämpas.

 • Du behövs som vuxen

  Den här föreläsningen vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Du behövs som vuxen och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig.

 

Utbildningar

 • Föräldraskap i Sverige - utbilda dig till gruppledare

  Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för nyanlända och utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Programmet har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län och sprids i samarbete med Bris. Programmet passar för olika verksamheter som kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar, såsom förskola, BVC, SFI, förebyggande enheter inom socialtjänsten, Medborgarkontor och civilsamhället. Utbildningen finns på flera orter i landet.

  Mer information och anmälan:
  Föräldraskap i Sverige

 • Barnrätt i praktiken

  Teori och workshop med den egna verksamheten i fokus.

 • Expertgrupp barn

  Metod för att arbeta med barns inflytande och delaktighet.

Beställ föreläsning eller utbildning

För frågor och beställningar kontakta brisakademin@bris.se. Bris kan också skräddarsy föreläsningar och utbildningar utifrån din verksamhets behov. 

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer