Brisakademin

Brisakademin ger dig fördjupade kunskaper om barns rättigheter och konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer.

Våra föreläsningar

#motverkanätmobbning – om barns vardag online

Hur ser barns vardag ut online? Vad gör man? Vad säger aktuell forskning om ungas erfarenhet av nätet och kränkningar? Hur vanligt är det? Vad kan du som vuxen göra för att stötta barn och unga om du får veta att någon råkat illa ut?
Föreläsningen riktar sig främst till dig som arbetar med barn och unga.

Samtal med barn och ungdomar: erfarenheter från arbetet på Bris

En föreläsning för dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Bris tar varje år emot tusentals samtal, chattar och mejl från barn och ungdomar. Föreläsningen förmedlar erfarenheter som tar sin utgångspunkt i dessa och boken Samtal med barn och ungdomar. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal.

Föreläsare är Petter Iwarsson, Leg.psykoterapeut och socialpedagog.

Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling

Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling. En bok som fokuserar på vikten av samtal och relation i skolan. Inte bara för att skapa möjlighet till god psykisk hälsa för barn och ungdomar utan också för att skapa goda förutsättningar för lärande.
Föreläsningen vänder sig till skolans alla yrkesgrupper.

Föreläsare är Petter Iwarsson, Leg.psykoterapeut och socialpedagog.

Du behövs som vuxen

Den här föreläsningen vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Du behövs som vuxen och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig.

Föreläsare är Petter Iwarsson, Leg.psykoterapeut och socialpedagog.

Om psykisk ohälsa bland barn och unga  #psykbryt

Psykisk ohälsa är det största folkhälsoproblemet för barn och unga under deras uppväxt, och det vanligaste ämnet när barn kontaktar Bris. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Sverige och Bris har bestämt sig för att bidra till att bryta trenden. #Psykbryt är en föreläsning om forskning om barns psykiska ohälsa, barns egna beskrivningar av hur de mår och deras erfarenheter av att söka stöd och vård. Föreläsningen riktar sig i första hand till politiker och beslutsfattare, samt myndigheter med ansvar att tillgodose barn och ungas rätt till vård.

Föreläsare är Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris. Föreläsningen utgår från Bris rapporter och aktuell forskning.

För information och bokning av föreläsningar:

Kontakta Anki Karlsson
Tel: 08-598 888 41 eller anki.karlsson@bris.se

För information och bokning av föreläsning "Om psykisk ohälsa bland barn och unga", kontakta Anna Holmqvist, tel: 070 779 95 06 eller mejl: anna.holmqvist@bris.se

Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng

Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder under vårterminen 2019 en högskoleutbildning i samverkan med Bris (Barnens rätt i samhället) där samtalet med barn och ungdomar sätts i fokus. Under utbildningen poängteras relationens betydelse för inlärning och psykisk hälsa. Ett annat genomgående tema är att omsätta de salutogena, hälsofrämjande
begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn och ungdomar.

Kursledare:

Petter Iwarsson leg. psykoterapeut och socialpedagog. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu med föreläsning och utbildning i egen regi, gärna i samarbete med Bris.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer