Brisakademin

Fördjupa dina kunskaper om barnets rättigheter och få konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer.

Våra föreläsningar

Samtal med barn och ungdomar - erfarenheter från arbetet på Bris

En föreläsning för dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Bris tar varje år emot tusentals samtal, chattar och mejl från barn och ungdomar. Föreläsningen förmedlar erfarenheter som tar sin utgångspunkt i dessa och boken Samtal med barn och ungdomar. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal.

Föreläsare är Petter Iwarsson, Leg.psykoterapeut och socialpedagog.

Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling

Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling. En bok som fokuserar på vikten av samtal och relation i skolan. Inte bara för att skapa möjlighet till god psykisk hälsa för barn och ungdomar utan också för att skapa goda förutsättningar för lärande.
Föreläsningen vänder sig till skolans alla yrkesgrupper.

Föreläsare är Petter Iwarsson, Leg.psykoterapeut och socialpedagog.

Du behövs som vuxen

Den här föreläsningen vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Du behövs som vuxen och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig.

Föreläsare är Petter Iwarsson, Leg.psykoterapeut och socialpedagog.

För mer information och bokning av föreläsning:

Anki Karlsson. Tel: 08-598 888 41
anki.karlsson@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer