David Sandberg Hjelm, föreläsare

David Sandberg Hjelm arbetar som verksamhetsutvecklare på Bris och har mångårig erfarenhet av samtal med barn och unga från Bris stödverksamhet. David har tidigare varit utbildare vid Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) och redaktör för boken "Våldsutsatta kvinnor ‐ samhällets ansvar" (Studentlitteratur). Tidigare har David varit projektledare på Länsstyrelsen i Uppsala med insatser mot hedersrelaterat våld, samt projektledare på Röda korsets ungdomsförbund.

Föreläsningar

#motverkanätmobbning – om barns vardag online.

Kontakt:

David Sandberg Hjelm
Tel: 08-598 888 47

För mer information och bokning:

Anki Karlsson. Tel: 08-598 888 41
anki.karlsson@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer