Föräldraskap i Sverige

Utbilda dig till gruppledare.

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för nyanlända och utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Programmet har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län och sprids nationellt i samarbete med Bris. 

Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning, lagstiftning och kartlagda behov hos nyanlända föräldrar.

Teman

Träff 1: Familj i nytt land
Träff 2: Skola, pojkar och flickor
Träff 3: Hälsa och sjukvård
Träff 4: Föräldrars rättigheter och skyldigheter
Träff 5: Att vara förälder till en tonåring

Gruppstorlek 

10-15 deltagare som leds av två utbildade gruppledare.

I vilka verksamheter passar programmet?

Programmet passar för olika verksamheter som kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar, såsom förskola, BVC, SFI, förebyggande enheter inom socialtjänsten, Medborgarkontor och civilsamhället.

Gruppledarutbildningen

Längd: Tre heldagar samt en uppföljningsdag efter genomförd grupp.

Kostnad: 10.000 kr per deltagare.

För att certifieras som gruppledare ska du hålla en föräldragrupp och genomföra samtliga certifieringsuppgifter. Utbildningen finns på flera orter i landet.

Anmäl intresse och kontakt

På utbildningens webbplats finns mer information. Där kan du också anmäla intresse för gruppledarutbildningen.
Föräldraskap i Sveriges webbplats

Allmänna frågor: foraldraskapisverige@bris.se
För föräldrar och anställda inom Stockholms stad: plus@stockholm.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer