Petter Iwarsson, föreläsare

Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog. Efter många år inom Bris stödverksamhet som sakkunnig arbetar han nu med föreläsning och utbildning i egen regi, gärna i samarbete med Bris. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Föreläsningar

Samtal med barn och ungdomar -  erfarenheter från arbetet på Bris.

Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling.

Du behövs som vuxen.

Här hittar du mer information om Bris böcker som är skrivna av Petter Iwarsson. Till böcker och broschyrer.

För mer information och bokning

Anki Karlsson. Tel: 08-598 888 41
anki.karlsson@bris.se

Se filmklipp med Petter Iwarsson

 Petter Iwarsson

Petter Iwarsson intervjuas av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
- Vad kan elevhälsokompetens vara?

 

 

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer