Petter Iwarsson, föreläsare

Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Föreläsningar

Samtal med barn och ungdomar -  erfarenheter från arbetet på Bris.

Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling.

Du behövs som vuxen.

Här hittar du mer information om Bris böcker som är skrivna av Petter Iwarsson. Till böcker och broschyrer.

Kontakt:

Petter Iwarsson
Tel: 0701-66 88 10
petter.iwarsson@bris.se

För mer information och bokning

Anki Karlsson. Tel: 08-598 888 41
anki.karlsson@bris.se

Petter Iwarsson är även kursledare för Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng vid Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Läs mer här.

Se filmklipp med Petter Iwarsson

 Petter Iwarsson

Petter Iwarsson intervjuas av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
- Vad kan elevhälsokompetens vara?

 

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer