Psykisk ohälsa hos unga

AstraZeneca fortsätter att stötta Bris och möjliggör fler stödhelger för familjer efter självmord under 2018.

Utöver stödhelgerna bidrar AstraZeneca också till Bris stödverksamhet samt möjliggör organisationens opinionsarbete för att påverka beslut om tidiga insatser för barn med psykisk ohälsa och säkerställa barnrättsperspektivet inom hälso- och sjukvården.

För mer information om projektet:

Kontaktperson: Sofia Grönkvist
E-post: sofia.gronkvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer