Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT)

Bris erbjuder öppen utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT) - ett manualbaserat program med teoretisk bas inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad är TRT?

TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen att hantera traumatiska minnen genom inslag såsom psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker. Interventionen bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

Metoden är utvecklad av Children and War Foundation i Norge och har med goda resultat använts för traumadrabbade barn och ungdomar i ett antal länder som drabbats av katastrofer och konflikter. TRT har utvärderats i tidigare internationella studier. Sedan hösten 2016 har metoden, som del i ett svenskt forskningsprojekt på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, testats i olika verksamheter som arbetar med barn med erfarenhet av flykt. Deltagande i grupp har visat goda effekter bland barn och ungdomar och projektet planerar genomföra en studie i större skala.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra TRT-stödgrupper för barn som flytt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig i människovårdande yrke som möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper.

Innehåll och längd

Utbildningen är tre dagar och innehåller bland annat:

  • Vanliga reaktioner på trauma
  • Självhjälpstekniker
  • Avslappningstekniker
  • Praktiskt kring att hålla grupp
  • Erfarenheter från implementering i Sverige
  • Forskning knutet till TRT

Utbildare

  • Somaya Ghanem, utbildningsansvarig: somaya.ghanem@bris.se
  • Elin Lampa, projektledare TRT vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och ansvarar för de delar som handlar om pågående forskning: elin.lampa@pubcare.uu.se

Kostnad

5000 kr/per person, fika och lunch ingår. Deltagare står själv för resa och logi.

Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande. Avbokning som sker efter 6 maj debiteras med 50% av kostnaden. Avbokning som sker efter 13 maj debiteras med hela beloppet.

Tid och plats

21 – 23 maj. Senaste anmälningsdatum 22 april.

Begränsat antal platser.

Utbildningen sker på ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Dag 1: 10 – 16.30 (fika från kl 9.30)
Dag 2: 9 – 16 (fika från 8.30)
Dag 3: 9 – 16 (fika från 8.30)

Anmälan och kontakt

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer