Trygg på natten

Under hösten 2019 startade Bris projektet ”Trygg på natten”, som är en del av att Bris går mot ett öppethållande 24/7. Projektet syftar till att öka barns möjlighet att få stöd av Bris genom att erbjuda ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även på natten, gratis och likvärdigt oavsett var barnet bor.

Till Bris kuratorer kan barn höra av sig varje dag via chatt, mejl eller telefon.

Till Bris kuratorer kan barn höra av sig varje dag via chatt, mejl eller telefon.

Barnen som kontaktar Bris befinner sig ofta i utsatta situationer och har behov av stöd. För många barn försvinner möjligheten till hjälp när samhällets stödfunktioner stänger. Bris stöd via telefon och chatt stänger nu klockan 21, därefter finns inget professionellt samtalsstöd för barn och unga tillgängligt. FN:s barnrättskommitté har under flera år riktat kritik mot att Sverige saknar ett stöd till barn och unga som är tillgängligt dygnet runt.

Trygg på natten är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Under det första året görs en kartläggning av förutsättningarna för ett nattöppet stöd, för att sedan utöka öppettiderna. Stödet kommer att ha fokus på ”här och nu” för barn i utsatta situationer och vara ett komplement till samhällets stödinsatser på natten. Efter projektets avslut kommer stödet att integreras i den ordinarie verksamheten.

Kontakt:

Hanna Gröndahl, tf projektledare.

Telefon: 070 160 88 35

Mejl: hanna.grondahl@bris.se

Johanna Kihlgård, projektledare (föräldraledig)

Relaterat

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer