Bris historik

I mars 1971 blir en treårig flicka dödad av sin styvpappa i en förort utanför Stockholm. Flickans död leder till starka reaktioner, bland annat görs en utställning på Kulturhuset i Stockholm med svartvita bilder som visar barn som utsatts för vuxnas våld.

Barnboksförfattaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby, som tillsammans arrangerar utställningen, ber engagerade vuxna om stöd för att stärka barnets rättigheter. 1 september 1971 bildas organisationen Bris (Barnens Rätt i Samhället).

Bris första mål är att Sverige ska få ett förbud mot barnaga. Bris bemannas inledningsvis av frivilliga "fallmammor" och kommer tidigt att börja agera mellanhand gentemot sociala myndigheter och rättsväsendet. 1980 startar Barnens hjälptelefon som ett direkt stöd till barn och unga.

Sedan starten har verksamheten övergått från att mest fokusera på våld mot barn till att rikta uppmärksamheten även mot andra viktiga områden där barn far illa, där de har problem eller behöver stöd och råd från kunniga vuxna. Bris driver opinionsarbete för att förbättra barn och ungas livsvillkor och rättigheter. Bris är också en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

I dag bedrivs Bris stödverksamhet i Stockholm med anställda kuratorer och erbjuder barn och unga stöd genom telefon samt digitala kanaler som chatt och mejl dygnet runt. Bris erbjuder även stöd till barn, unga och familjer genom olika former av gruppverksamhet. Bris regioner fortsätter sitt arbete med medlemmar, och utåtriktade aktiviteter. Hösten 2016 startade Bris nätverk. Mötesplatsen för barnets rättigheter. Bris nätverk möjliggör möten och dialog och samverkan mellan proffessionella från olika delar av samhället.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer