Mina föräldrar är skilda

Många barn och unga vänder sig till Bris med frågor och tankar som har med föräldrars skilsmässa att göra. De berättar om känslor av sorg och ensamhet och om svårigheter att påverka sin situation. Hos många barn och unga finns en önskan om att få möta andra med liknande erfarenheter. Därför erbjuder Bris utbildningen ”Mina föräldrar är skilda” – en stödgruppsmetod för barn till separerade föräldrar. Stödgruppen ger deltagarna möjlighet att tillsammans med andra få dela upplevelser, känslor och tankar om föräldrars skilsmässa. Genom utbildningen får du kunskap och konkreta verktyg för att kunna genomföra stödgrupper.

Innehåll 

  • Barnets upplevelser av föräldrars skilsmässa och konflikter 
  • Barnets rättigheter 
  • Gruppens funktion för barnet 
  • Praktiskt kring att starta grupp 
  • Gruppledarens roll, möjligheter och utmaningar 
  • Övningar och rollspel

Tid

Fyra heldagar. För aktuellt öppet utbildningstillfälle se nedan. Programutbildningen kan även beställas som uppdrag.

Målgrupp

Professionella som i sitt arbete möter barn till separerade föräldrar

För kontakt och intresseanmälan

Öppet utbildningstillfälle för anmälan:

Datum: 16, 17 & 18 september 2020 samt 19 jan 2021

Tid: kl. 9-16.30 

Plats: Plats: Stockholm, eventuellt kommer utbildningen ges digitalt pga rådande pandemi.

Pris per deltagare: 11 300 kr (inkl. handbok, övrigt kursmaterial, fika och lunch samtliga dagar)

Sista anmälningsdag: 10 augusti 2020 För kontakt och anmälan

Mina föräldrar är skilda - handbok

Boken handlar om en gruppverksamhet för barn till skilda/separerade föräldrar och bygger på samlade erfarenheter från tolv grupper. Den ger en konkret handledning i hur arbetet kan läggas upp – från den första planeringen, över tio olika tematräffar, till kontakten med föräldrarna, fram till den sista återträffen med barnen. Boken avslutas med kopieringsfria arbetsblad samt kompletterande förslag på lekar och övningar.

Boken finns att beställa från Bris. Den kostar 495 kronor plus porto. Skriv Mina föräldrar är skilda i rubrik-/ämnesrad, och mejla till info@bris.se

×

Lämna chatt

/link/339a0b707ed6450aaff10b30c5c60dea.aspx

Expertgrupp barn

Föreläsning
/link/0c769de50389468ea7bc2f4a16c835aa.aspx

Våld mot barn

Föreläsning
/link/f5f3b44898c1479b8c04e03e3ad027e8.aspx

Barnkonventionen - introduktion

Föreläsning
/link/4aad032144894ada8a249b82cf0a1064.aspx

Barnkonventionen - i praktiken

Föreläsning
/link/122b19e414b84fe1aed3b60d7b64464e.aspx

Att vara en viktig vuxen

Föreläsning
/link/4c97fa3f441a400382eb2259c4b7bb6b.aspx

Ungas vardag på nätet

Föreläsning
/link/a1df674bd81241c288913650dd0186fa.aspx

Samtal med barn och unga

Föreläsning
/link/4518ff9535b14a0db0f00e79d8535621.aspx

Att möta barn och unga och unga i kris och trauma

Föreläsning

Mer info kontakta brisakademin@bris.se

Kontakta
/link/396170ca18474faaa7ff4152d5c50b6c.aspx

TRT – Teaching recovery techniques

Programutbildning
/link/ead041cacf5f4cf68267f251cef87a28.aspx

Mina föräldrar är skilda

Programutbildning
/link/adbb9354696e48ff9dc05ea9c75ae05c.aspx

Förälraskap i Sverige - gruppledare

Programutbildning