Ett initiativ för att stärka barns trygghet på nätet

Den 6 februari 2024 firar vi Safer Internet Day, ett EU-initiativ med syftet att stärka barns trygghet på nätet. Dagen till ära planerar vi en rad aktiviteter tillsammans med ECPAT och Statens medieråd under andra veckan i februari.

Safer Internet Day uppmärksammas av Safer Internet Centres i olika delar av världen. Mer information om aktiviteterna kommer inom kort – håll utkik här på webben!

 

Safer Internet Centre Sverige består av:

  • Bris nationella stödlinje
    för barn upp till 18 år dit barn kan ringa, chatta, mejla eller sms:a med en kurator, dygnet runt om frågor som bl.a. rör utsatthet på nätet.

  • ECPAT
    ECPATS:s rapporteringsfunktion för misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn som tar emot och hanterar tips från allmänheten om övergreppsmaterial på barn på internet.

  • Statens medieråd
    Ett kunskapscenter som drivs av Statens medieråd och som bland annat tar fram rapporter, pedagogiska verktyg, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer.

 

Ett samarbete mellan fler organisationer

Initiativet sker inom ramarna för Safer Internet Centre Sverige, ett samarbete mellan Bris, ECPAT och Statens medieråd som finansieras av EU och Vinnova.

×