Huvudpartners

Svenska Postkodlotteriet

Bris har varit förmånstagare sedan 2007 och har totalt tagit emot över 200 miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet, pengar som har använts till såväl ökad tillgänglighet för barn och unga som till opinions- och påverkansarbete. Läs på Postkodlotteriet.se

Astra Zeneca

AstraZeneca är en långvarig partner till Bris, inom ramen för AstraZenecas Young Health Programme vilket är ett globalt samhällsstödsprogram som syftar till att förbättra ungdomars hälsa runtom i världen. AstraZenecas stöd har bland annat bidragit till att utveckla Bris stödhelger för familjer där en förälder tagit sitt liv.

Circle K

Circle K, som tidigare var Statoil, lät medarbetarna rösta om vilken organisation som företaget skulle sponsra. Att stödja Bris blev medarbetarnas val. Sedan starten 2013 har Circle K, tillsammans med sina kunder, samlat in över 25,5 miljoner kronor till förmån för Bris viktiga arbete via kampanjer som Bristvätten, Briskaffet, Träna för Bris och inte minst den alltid den pågående Brispanten.

Telia

Telia, donerar en miljon kronor per år i tre år till Bris för uppgradering av organisationens kommunikationstjänster samt för att finansiera de samtal som kommer från barn till Bris. Telia kopplar upp och kopplar ihop så att barn kan nå Bris dygnet runt.

Trygg Hansa

Trygg-Hansa jobbar kontinuerligt med att öka tryggheten för barn. Detta görs bland annat genom initiativ och aktiviteter kring ökad vattensäkerhet och kunskap om första hjälpen samt genom att stötta familjer som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samarbetet med Bris gör det möjligt att göra mer för att skapa trygghet för barn och unga.

Fastighetsbyrån

Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av Bris fokusområden. Fastighetsbyråns bidrag går till Bris stödverksamhet och målet är att finansiera minst två kuratorer som varje år hjälper och stöttar mer än 3 000 barn och unga.

Volkswagen

Volkswagen tillhandahåller bilar till Bris fem regioner Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå, som ofta besöker myndigheter, företag, skolor och andra verksamheter i sitt dagliga arbete. Volkswagen stöder även Bris med olika insamlingskampanjer till förmån för Bris

KappAhl

Redan 2005 tecknade KappAhl och Bris ett längre samarbetsavtal i syfte att bidra till Bris arbete med att ge stöd och hjälp till utsatta barn. I över tio år har KappAhl sålt produkter i butik till förmån för Bris som t ex barnpyjamasar, märkpennor och storsäljaren Klädrullen.

Arvsfonden

”Vi är många som behöver er” – framtidens digitala stöd är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden och som pågår mellan oktober 2022 och oktober 2025. Projektet är en digital satsning som syftar till att ytterligare stärka den nationella stödlinjen för barn genom att utveckla helt nya stödformer, frigöra  resurser för att ge stöd till fler barn samt få ökad kunskap om barns livssituation.

Tim Bergling Foundation

Tim Bergling Foundation är en samarbetspartner i arbetet med att erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd under dygnets alla timmar – så att barn i behov av hjälp snabbt kan få stöd.

Erling-Perssons Stiftelse

Bris öppnade under 2021 mottagningar på fem orter runt om i landet (Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå) där barn erbjuds ett nära stöd som är anpassat efter barnets individuella behov. Verksamhetsutvecklingen har möjliggjorts med hjälp av finansiering från Erling-Perssons Stiftelse.

Egmont Fonden

Egmont Fonden är en samarbetspartner i arbetet med att stärka den nationella stödlinjen för barn på natten, så att barn i behov av hjälp snabbt kan få stöd. Fonden är även en partner i arbetet med att utveckla Bris stöd till yngre barn, samt Bris satsning för stöd till barn med erfarenhet av flykt

Kavlifonden

Kriget i Ukraina har inneburit den största flyktingströmmen inom Europa på lång tid. Mot bakgrund av det kraftsamlar Bris för att öka samhällets förmåga att stötta och möta alla barn med erfarenhet av flykt. Kavlifonden är en partner till Bris i det arbetet för att stärka barns förutsättningar till god psykisk hälsa.

×