Huvudpartners

Svenska Postkodlotteriet

Bris har varit förmånstagare sedan 2007 och har totalt tagit emot 139 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet, pengar som har använts till såväl ökad tillgänglighet för barn och unga som till opinions- och påverkansarbete. Läs på Postkodlotteriet.se

Circle K

Circle K, som tidigare var Statoil, lät medarbetarna rösta om vilken organisation som företaget skulle sponsra. Att stödja Bris blev medarbetarnas val. Sedan starten 2013 har Circle K, tillsammans med sina kunder, samlat in över 21,5 miljoner kronor till förmån för Bris viktiga arbete via kampanjer som Bristvätten, Bristanken, Briskaffet och inte minst den alltid den pågående Brispanten

Telia

Telia, donerar en miljon kronor per år i tre år till Bris för uppgradering av organisationens kommunikationstjänster samt för att finansiera de samtal som kommer från barn till Bris. Telia kopplar upp och kopplar ihop så att barn kan nå Bris dygnet runt.

Trygg Hansa

Trygg-Hansa jobbar kontinuerligt med att öka tryggheten för barn. Detta görs bland annat genom initiativ och aktiviteter kring ökad vattensäkerhet och kunskap om första hjälpen samt genom att stötta familjer som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samarbetet med Bris gör det möjligt att göra mer för att skapa trygghet för barn och unga.

Fastighetsbyrån

Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av Bris fokusområden. Fastighetsbyråns bidrag går till Bris stödverksamhet och målet är att finansiera minst två kuratorer som varje år hjälper och stöttar mer än 3 000 barn och unga.

Volkswagen

Volkswagen tillhandahåller bilar till Bris fem regioner Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå, som ofta besöker myndigheter, företag, skolor och andra verksamheter i sitt dagliga arbete. Volkswagen stöder även Bris med olika insamlingskampanjer till förmån för Bris

KappAhl

Redan 2005 tecknade KappAhl och Bris ett längre samarbetsavtal i syfte att bidra till Bris arbete med att ge stöd och hjälp till utsatta barn. I över tio år har KappAhl sålt produkter i butik till förmån för Bris som t ex barnpyjamasar, märkpennor och storsäljaren Klädrullen.

×

Lämna chatt