Skänk en gåva

Gör skillnad direkt! Här kan du skänka en gåva för att stötta Bris arbete. Var med i kampen för en bättre barndom. Betala med bankkort (VISA och Mastercard), internetbank (för privatperson) eller så kan vi skicka dig ett inbetalningskort. Bris plusgiro: 90 15 04-1

×

Lämna chatt

  • 180 kr
  • 365 kr
  • Valfritt belopp

Så används pengarna

Under 2017 låg Bris kostnader på 71,3 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör. Du hittar Bris senaste effektrapport i vår årsberättelse för 2017.

Bris årsberättelse 2017 (PDF)
Så används pengarna
Alla sätt att stödja