Cirkel K stödjer Bris

Den 3 januari avslutades 2017 års Bris-kampanj och totalt samlade Circle K tillsammans med sina kunder in nästan 1,6 miljoner kronor till Bris. Det vet vi finansierar 2,6 heltidsanställda kuratorer i Bris verksamhet, som i sin tur kan fortsätta ge stödjande samtal till de över 25 000 kontakter som Bris tar emot.

Maria Philipson, kommunikationschef Circle K. (Bild: Circle K)

Maria Philipson, kommunikationschef Circle K. (Bild: Circle K)

Sedan starten av samarbetet 2013 har Circle K samlat in hela 10,9 miljoner kronor till Bris och det motsvarar över 18 kuratorstolar. Det är något som vi är riktigt glada och stolta över, säger Maria Philipson Kommunikationschef Circle K.

Berätta om Circle K Sveriges stöd till Bris 2017!

Under 2017 fortsatte Circle K Sverige
 att genomföra olika aktiviteter till
 förmån för Bris. För fjärde året i rad
 genomfördes årets Bris-kampanj i
 slutet av året. Vi fortsatte vår lyckade
 satsning med Bristvätten och lägger i
 år till Brisfikat. För varje såld biltvätt i
 något av våra premiumprogram går 25 kr
 till Bris och för varje såld fika, stor kopp
kaffe och bulle med Bris-oblat, går 5 kr till Bris. I år har
 vi dessutom producerat två filmer för att lyfta kampanjen. Filmerna är inspelade på Circle K Frescati och utgår från barn och ungdomars perspektiv och är baserade på verkliga berättelser från unga till Bris stödverksamhet. Under denna kampanjperiod erbjöd vi även våra privatkortskunder att donera en valfri summa till Bris i samband med fakturautskick. Dessutom pågick Brispanten på alla våra Circle K-stationer under hela året, där all pant går till Bris verksamhet.

Varför har ni valt att stötta just Bris?

– Det var våra medarbetare som år 2013 valde Bris som förmånstagare. Vi undersökte era olika organisationer innan vi slutligen genomförde en intern omröstning bland våra medarbetare som då valde Bris. Vårt sponsorsamarbete är viktigt, det stärker vårt varumärke samtidigt som vi är med och bidrar till att stödja barn och unga där vi vet att behovet är stort. Med en stationskedja som finns över hela landet och en stor kundgrupp som består av många familjer vill vi göra skillnad. Det bygger också engagemang och våra anställda är verkligen stolta över att vi sponsrar Bris.

Vad har ni fått för respons från era kunder på satsningen?


– Vi har uteslutande fått positiv feedback från våra kunder om vårt sponsorsamarbete och vad det har genererat. Idag förväntas företag ta ett socialt ansvar och för oss är det en självklarhet.

×

Lämna chatt