Mina rättigheter

Grunden för all Bris verksamhet är FN:s barnkonvention. Här kan du läsa om dina rättigheter och om barnkonventionen.

Visste du att det är din mänskliga rättighet att få ha en bra barndom? Att få vila, gå i skolan och ha en åsikt. Det är några av de 54 regler som står i barnkonventionen och som är lag i Sverige.
Barnkonventionen

Frågor som andra ställt

Väckte det här fler funderingar om dina egna rättigheter? Du är inte ensam! Här kan du se vad andra barn har ställt för frågor och svaren de fått från Bris kuratorer.
För att se på videon behöver du acceptera youtube-kakor
Får de vuxna jag bor med ta ifrån mig min mobil? Får jag vara kär i samma person som min kompis? Vem bestämmer vilken linje du ska gå på gymnasiet? Har jag rätt att själv bestämma vilket kön jag identifierar mig med?

Gör ett quiz

Testa dina kunskaper om dina rättigheter Gör Quiz
×

night or day icon