Mina rättigheter

Grunden för all Bris verksamhet är FN:s barnkonvention. Här kan du läsa om dina rättigheter och om barnkonventionen. Visste du att det är din mänskliga rättighet att få ha en bra barndom? Att få vila, gå i skolan och ha en åsikt. Det är några av de 54 regler som står i barnkonventionen och som är lag i Sverige.
Jag är gravid. Kan mina vårdnadshavare tvinga mig att göra abort? Vad är yttrandefrihet? Vad betyder ”barnets bästa”? Är grundprinciperna i barnkonventionen viktigare än de övriga rättigheterna?

Gör ett quiz

Testa dina kunskaper om dina rättigheter Gör Quiz
Barnkonventionen

Frågor som andra ställt

Väckte det här fler funderingar om dina egna rättigheter? Du är inte ensam! Här kan du se vad andra barn har ställt för frågor och svaren de fått från Bris kuratorer. Läs mer
×

Lämna chatt

night or day icon