Så fungerar talande webb

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb är gratis för dig som användare.

Webbplatser som är anslutna till Talande Webb innehåller en liknande länk eller ikon som du kan klicka på. Då öppnas ett verktygsfält som gör att du kan peka och få menyer och innehåll uppläst, samtidigt som du får en visuell återkoppling.

Funktioner

Det finns två läslägen i Talande Webb: "Peka och Läs" och "Markera och läs".

Peka och läs: När ikonen med fingret är markerad läser Talande Webb upp texten du pekar på, samtidigt som texten markeras och du får en visuell återkoppling.

Markera och läs: När ikonen med fingret inte är market markerar du först den text du vill få uppläst och sedan klickar du på play-knappen. Den här funktionen fungerar bäst vid långa texter.

Spara till mp3: Du kan välja att spara text som en mp3 (ljudfil). Markera den text du vill spara och klicka på ikonen. Du får då döpa filen och spara den på din dator. Den här funktionen är praktisk när du vill du läsa en längre text på bussen på vägen hem eller repetera informationen flera gånger, utan att vara uppkopplad mot internet.

Fokus/Nedtoning: Den här funktionen hjälper dig att hålla koncentrationen på det du läser. Skärmen tonas ner och bara en smal remsa där du läser syns tydligt.

Textförstoring påslagen som standard: Här väljer du om du alltid vill starta Talande Webb med textförstoringen påslagen.

Inställningar

Under inställningar kan du välja att skaffa ett eget konto där du sparar dina personliga inställningar. När du byter till en annan dator, mobil eller surfplatta kan du logga in för att hämta dina sparade inställningar.

Markeringens färgtema: Välj den färg som passar dig bäst, den markerade texten ändrar då färg.

Textförstoring påslagen som standard: Här väljer du om du alltid vill starta Talande Webb med textförstoringen påslagen.

Textförstoringens storlek: Här väljer du vilken storlek du vill ha på texten.

Peka på texten för automatisk uppläsning: Välj vilket läsläge du vill starta Talande Webb med.

Rösthastighet: Välj vilken hastighet du vill ha på uppläsningen.

Läs upp innehållet i pdf-dokument: Här väljer du om Talande Webb alltid ska fråga dig om du vill få pdf-dokumentet uppläst, eller om pdf-dokument alltid ska läsas upp utan att Talande Webb frågar dig först.

Informationsknapp: Denna knapp förklarar de olika funktionerna i Talande Webb.

×