Jobbigt i skolan

Hitta på sidan

När skolan känns jobbig

Skolan ska finnas för alla barn och stötta varje individ så att vi kan lära oss på ett så bra sätt som möjligt. Du ska bli inspirerad, guidad och få tillgång till all den kunskap du har rätt till. Och eftersom vi alla har olika intressen och upplevelser av vad som är svårt eller lätt, är det ingen enkel uppgift som skolan har!  


 


Oavsett är det skolans ansvar att anpassa undervisningen och ge stöd till varje elev utifrån just hens behov. Kanske har du en inlärningssvårighet som gör att du behöver stöd i vissa ämnen? Kanske har du en diagnos som gör det svårt med koncentrationen? Kanske känner du dig ensam och utanför eller kanske har du bytt skola och allt är nytt och okänt? Oavsett har du rätt att må bra och vara trygg i skolan.  

Mer hjälp?

Få elever tycker att allt är toppen i skolan. Det kan handla om ämnen som känns onödiga, konstiga lärare eller läxor som är obegripliga. Det går nog inte att undvika att skolan kan känns jobbig ibland. Men det ska inte behöva kännas för jobbigt för ofta.  


 


Ett bra sätt att känna efter är att skriva en lista på vad som känns jobbigt. När du har listan framför dig, fråga dig själv om det är något du kan förändra själv eller om du behöver mer hjälp. Om du känner att du behöver stöd, ta med dig listan när du pratar med någon. 


 


Många unga börjar med att prata med sin mentor eller med någon lärare en känner förtroende för. Om det inte hjälper finns skolkuratorn. Hen har ett extra ansvar för elevers mående och ska hjälpa dig vidare om något inte är bra i skolan. Känns det svårt att berätta? Kika på våra tips här nedan!  


 

Kom ihåg

Som unga tillbringar vi större delen av våra liv i skolan. Därför behöver skolan kännas okej. För att livet ska kännas okej. För att du ska må bra, helt enkelt! 

Läs mer
×

night or day icon