Mobbning

Hitta på sidan

Vad är mobbning?

På Bris brukar vi säga att det är den som blir utsatt som avgör var gränsen för mobbning går – känns det inte okej för dig så är det inte okej! Mobbning kan handla om flera saker, som att göra eller säga något taskigt, alltså både fysiskt och psykiskt våld. Men också att inte göra saker, som att frysa ut någon och inte låta personen vara med. Mobbning sker både på nätet och IRL.


 


Så här kan mobbning se ut


 


 • Du blir slagen, knuffad, fälld eller tacklad.
 • Du blir kallad fula ord kopplade till ditt utseende eller till ditt beteende.
 • Du blir utfryst och andra visar tydligt att de inte vill vara nära dig.
 • Du märker att andra viskar och sprider kommentarer om dig.
 • Du blir hotad.

 


Mobbning skadar. Det sårar, gör ont och leder till osäkerhet. Vilket gör att den som utsätts drar sig undan och känner sig ensam. Det är alltid den som mobbar som gör fel – trots det tar den som utsätts ofta på sig skulden. I längden påverkas självkänslan och det kan ta tid att hitta tillbaka till den person en var innan mobbningen började.

Vad kan jag göra själv?

Lägger du skulden på dig själv? Vi vet att det är vanligt men du har inget ansvar för vad någon annan gör mot dig. Det är också vanligt att självkänslan blir låg, att en tänker elaka tankar om sig själv eller börja tvivla på sitt värde. Påminn dig själv om: 


 


 • att det aldrig är ditt fel att andra utsätter dig.
 • att du är värdefull även om andra säger att du inte duger.
 • att elaka tankar om dig själv är just tankar och inte behöver vara riktiga eller sanna.
 • att träna på att tänka positiva tankar om dig själv.
 • att låta personer du är trygg med tala om vad de uppskattar hos dig.
 • att fortsätta vara den du är. 

Det är också lätt att känna maktlöshet när en är utsatt. Då är det extra viktigt att hitta saker en kan påverka: 


 


 • Fundera på sätt att markera din gräns. Säg att du har hört det förut och blir ledsen, ignorera eller gå där ifrån om det går. Om det händer online kan du blocka, rapportera till sidan och visa för en vuxen. Beröm dig själv när du försökt stå upp för dig själv.
 • Ta kontakt med andra som är med om samma sak eller som verkar ogilla det som händer. Tillsammans med andra är det lättare att klara av att stå upp och stå emot.
 • Håll dig till platser där andra (särskilt vuxna) är när det går. Då minskar du risken för att bli utsatt.

Genom att göra saker som du tycker om och blir glad av får du en paus från det jobbiga du upplever och påminner dig om det finns saker i ditt liv som är bra också. Då kan du fylla på med positiva känslor och upplevelser som hjälper dig stå ut tills situationen förändras.


 


Om det känns svårt att berätta om mobbningen kan det ibland vara hjälpsamt att tänka på att det är vanligt att den som mobbar inte själv mår bra och egentligen inte vill utsätta någon annan för mobbning. Hen kan också behöva stöd av en vuxen för att må bättre och lära sig att göra på ett annat sätt. Även om det känns i stunden att berätta, så mår alla bättre av att mobbningen får ett stopp.

Mer hjälp?

Alla barn har rätt att må bra och känna sig trygga. Det innebär också att alla har rätt till stöd och hjälp. Det spelar ingen roll om du är den som mobbar eller den som blir mobbad – alla har samma rätt till stöd. Det är de vuxnas ansvar att skydda och hjälpa barn.


 


När det inte blir bättre fast du har berättat


 


Många unga som hör av sig till oss på Bris berättar att mobbningen inte slutar trots att en berättat för de vuxna. Många berättar också att de har varit tvungna att berätta flera gånger.


Ibland kan situationen ha blivit värre efter att en vuxen försökt hjälpa och i vissa fall gör de vuxna ingenting för att hjälpa. Då behövs mer hjälp. Skolan ansvarar för att förhindra att mobbning sker – och att agera när de får veta mobbning sker för att se till att du inte blir utsatt igen. Om inget blir bättre eller om skolan inte gör något alls, behöver rektorn göra en anmälan till kommunen eller till företaget som äger skolan. Sista stället att kontakta är Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen. Du kan läsa mer om dem på skolinspektionen.se och do.se.


 


Om de vuxna inte lyssnar eller agerar, kontakta kuratorerna på Bris. Tillsammans kan vi göra en plan för nästa steg.

Kom ihåg

När vi blir mobbade kan det påverka vår självkänsla. Vi kan då börja vara taskiga mot oss själva. Försök att kämpa emot de tankarna. När andra är dumma behöver du vara extra snäll mot dig själv!

Läs mer
×

night or day icon