Att känna sig annorlunda

Hitta på sidan

Att vilja passa in

Vi människor är sociala varelser och därför är det viktigt för oss att känna att vi passar in eller hör till. Men precis alla känner sig ensamma eller utanför under olika perioder av livet. Ja, det är faktiskt så – för även om vi på många sätt är lika, är vi också olika. Ofta lägger vi skulden på oss själva och tänker ”Det är mig det är fel på”. Vi har dumt nog lättare att fokusera på hur vi skiljer oss från mängden och är annorlunda, i stället för att fokusera på det vi har gemensamt. 


 


Under skolåren tillbringar vi mycket tid i skolan och klassen blir därför en viktig grupp. Antingen trivs vi i klassen eller så känner vi oss utanför. Om en inte har någon, eller några, att vara med där kan det kännas hopplöst. Då är det lätt att tänka att personerna i klassen representerar hela världen – och att en alltid kommer att vara utanför. Så är det inte. Ibland tar det tid att hitta varandra. I takt med åldern ökar också möjligheten att hitta sammanhang utanför skolan där en kan träffa vänner. Att hitta personer som delar ens intressen och värderingar och som en kan känna gemenskap med.  


 


Om en bor i en mindre stad kan det vara extra viktigt att påminna sig om att det finns en värld där utanför. Då kan nätet vara en viktig plats för att hitta en grupp av personer som delar ens intressen, stil, sexuella läggning eller könsidentitet. Bris forum är till exempel ett tryggt ställe!  

Känner sig alla annorlunda?

I vårt samhälle finns osynliga regler och förväntningar på hur vi människor ska vara, se ut och hur vi ska bete oss. De kallas normer. Här är några exempel på vad normer kan påverka:


 


  • Vem vi borde bli kär i. 
  • Hur en familj bör se ut. 
  • Vad vi bör tycka är roligt. 
  • Vilka kläder vi bör ha. 
  • Hur mycket känslor en får visa beroende på kön. 

Dessa osynliga regler kring hur vi borde se ut eller vara, gör att vi alla känner oss annorlunda ibland. Det är omöjligt att passa in i alla situationer eftersom vi är olika som människor.  Kom ihåg att det inte är konstigt att känna sig annorlunda! Det kan till och med vara något positivt. Kanske vill en inte ens vara som alla andra? Men, om en mår dåligt över att alltid känna sig annorlunda kan det vara bra att ta hjälp. 


 


Bris pratar ofta med barn som berättar att de känner sig annorlunda på grund av hur deras familjer är. Kanske handlar det om att leva i en kultur som en känner sig ensam i eller att de vuxna en bor med talar ett språk som många runt en inte förstår. Eller att de vuxna kanske mår dåligt och inte klarar att vara föräldrar.  


 


Det är också vanligt att vi jämför våra kroppar och hur vi ser ut med andra. En del utvecklas tidigare än jämnåriga, är kortare, längre, känner sig för smala eller för stora.  Allt detta kan göra att vi känner oss osäkra eller annorlunda. En del känner sig inte hemma i sin egen kropp, som till exempel när en är född som kille men känner sig mer som en tjej. 


 


Om känslan av att vara annorlunda tar över är det bra att prata med andra. Dels för att det är viktigt att visa att vi alla är och känner oss olika.  Men också för att det hjälper att dela funderingar med någon annan. Vi kan hjälpa varandra!  

Vad kan jag göra själv?

  • Skriv ner exempel på när du kan känna dig annorlunda – och på vilket sätt. 
  • Fundera över hur stort problemet är. Mår du enbart dåligt över det eller finns det även känslor som är positiva?  
  • Ta med dig din lista om du behöver prata mer om det med någon!  
Kom ihåg

Vi är alla unika och därför är vi alla också annorlunda varandra på olika sätt. Det där annorlunda var och en av oss bär kan också vara det som någon annan känner igen sig i eller dras till.  

Läs mer
×

night or day icon