Kropp & utseende

Hitta på sidan

Skönhetsideal som påverkar oss

Trots att media idag har blivit bättre på att visa en mångfald av människor och att fler höjer rösten för vår rätt att se ut hur vi vill, råder fortfarande starka normer kring kropp och utseende. Det handlar till exempel om snäva skönhetsideal som är omöjliga att leva upp till. Vi möts fortfarande av enorma mängder reklam för skönhet och träning som inte speglar hur verkligheten ser ut. Och det påverkar oss. Även om vi vet att bilder är retuscherade får det oss att tänka på hur vi ser ut i jämförelse med andra.  


 


Att inte känna sig snygg eller att vara missnöjd med sin kropp är vanligt. Det kan leda till flera olika saker. Vissa försöker ändra sitt utseende eller sin kropp, andra tränar på att acceptera sitt utseende och försöka hitta saker de tycker om med sig själva. I värsta fall leder osäkerheten till att vi börjar skada våra kroppar, till exempel genom olika former av ätstörningar eller överdriven träning. Därför är det viktigt att hitta sätt att acceptera sig själv som en är. Att hitta ett ”lagom”.  

Vad kan jag göra själv?

  • Stärk dig själv genom att lista saker som du faktiskt gillar med ditt utseende och din kropp.   
  • Vad får dig att må bra? Är det någon mening med att följa en influencer som en bara jämför sig med och mår dåligt av? Vem kan vara en positiv inspiration för dig att vara den du vill? 
  • Tänk på din kropp som din farkost genom livet.  Det viktiga är inte hur den ser ut utan att den kan ta dig dit du vill. Behandla den väl så att den håller! 
Mer hjälp?

Om en inte trivs med sig själv kan det mesta kännas obekvämt. Det är jobbigt och tar mycket energi att känna sig osäker. Många unga hör av sig till Bris med tankar om att inte trivas i den kropp en fötts med. Ibland på grund av hur kroppen ser ut eller funkar men också för att det känns som att en fötts med fel kön.  


 


Vi är många som har mått dåligt över vårt utseende och kropp på olika sätt.  Några av oss mår väldigt dåligt. Då är det viktigt att komma ihåg att vi har rätt till stöd för att må bra precis som vi är. Du får gärna ta kontakt med kuratorerna på Bris. Tillsammans kan vi lista ut vad nästa steg för just dig kan vara. 

Kom ihåg

Att känna sig missnöjd med sin kropp är vanligt. Vi påverkas av ideal och normer om hur en kropp ska se ut och jämför oss med andra. Ett annat sätt att tänka på kroppen som en farkost som ska ta dig dit du vill i livet. Och då behöver du vara snäll mot den! 

Läs mer
×

night or day icon