Meny Stäng meny
Tillbaka

Vad står HBTQIA+ för?

HBTQIA står för Homosexuell, Bisexuell, Trans, Queer, Intersex och Asexualitet. Pluset har lagts till för att inkludera de sexuella läggningar och könsidentiteter som går utanför HBTQIA. Ibland används inte alla bokstäver. Ibland används fler bokstäver.

H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem du blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur du definierar och uttrycker ditt kön. Q:et kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och/eller sexuell praktik, men kan också vara ett sätt att visa att du är kritisk mot samhällets normer.
  

 • Homosexualitet – att bli kär i och attraherad av personer av samma kön.
   
 • Bisexualitet – att bli kär i och attraherad av personer oavsett kön.  

 • Transperson – är ett paraplybegrepp som innehåller många transidentiteter till exempel att inte identifiera sig med det kön en fick tilldelat sig vid födseln. Begreppet har inget med sexuell läggning att göra.  

 • Queer – en identitet som ifrågasätter normer kring kön och sexualitet. 

 • Intersex - handlar om att kroppen växer och utvecklas på ett sätt som inte följer förväntningarna för hur det brukar vara. Det kan synas på utsidan av kroppen, på könsorganen, och ibland kan man behöva ett blodprov för att se det. Det är något man har från födseln och kan märkas tidigt eller senare i livet. 

 • Asexualitet  - kan betyda att du inte känner dig attraherad av andra på ett romantiskt eller sexuellt sätt. Det kan också innebära att du inte har mycket sexlust eller inte är intresserad av att ha sex. 

 • + - plusset har lagts för att inkludera de sexuella läggningar och könsidentiteter som går utanför HBTQIA.

Vem är jag?

Det är väldigt vanligt att börja fundera över sin sexualitet i puberteten. Tankar om vem du är och hur din självbild stämmer överens med hur din omgivning ser och uppfattar dig kan dyka upp.

Att komma fram till hur du vill identifiera dig är en personlig process. Och det kan kännas som en lättnad att förstå de känslor du burit på och att hitta ord för det du känner.

Att älska vem du vill och att identifiera dig själv på ett sätt som känns rätt, är en mänsklig rättighet. Men även om samhället blir öppnare finns fortfarande starka normer kring sexualitet och kön. Det kan göra att perioden när du funderar över vem du är och hur du känner, kan kännas svår. För det brukar inte stanna vid hur du själv känner, utan också kring hur andra ska reagera när du berättar.

Vad är sexuell läggning?

Sexuell läggning handlar om vilka du blir kär i eller attraherad av. Ens läggning kan variera under livet för vissa, medan andra alltid känner starkt för ett visst kön. Tre vanliga sexuella läggningar är homosexuell, bisexuell och heterosexuell.

Alla tar olika lång tid på sig att förstå sin egen läggning och sexualitet, och det känns olika för alla. Det är viktigt att ge dig själv tid att utforska och känna efter vad som känns rätt för just dig.

Samhället har många normer om sexuell läggning och sexualitet, och det är lätt att känna sig pressad att vara på ett visst sätt. Kom ihåg att bara du kan bestämma vad som känns rätt för dig. I Sverige har alla rätt att bli kära i eller attraherade av någon, oavsett kön.

Vad är könsidentitet?

Könsidentitet handlar om vilket kön du känner dig som och identifierar dig med. Oftast delas människor in i två kön, baserat på ens könsorgan vid födseln. Men om du inte kan identifiera dig med det kön du fick vid födseln kan det kännas begränsande.

Om du är bekväm med det kön du fick vid födseln kallas du CIS-person. Det betyder att din könsidentitet matchar din kropp och de normer samhället har. Om du inte känner så, eller om din kropp inte känns rätt för din könsidentitet, kallas du transperson. Det kan vara svårt och förvirrande att känna att ens kropp inte stämmer överens med ens könsidentitet. Men att förstå vad som känns rätt för dig kan också vara en lättnad.

Lyssna på dig själv och ta dina känslor på allvar. Det hjälper dig att acceptera och tycka om dig själv, och att hitta din egen väg.

Vet du vad HBTQIA+ står för?

Du är anonym och dina svar sparas inte.

Att berätta för andra

Att "komma ut" betyder att du berättar för familj, vänner och andra om din könsidentitet eller sexualitet. Det kan vara både skönt och läskigt. Du bestämmer själv när, hur och för vem du vill berätta. För många känns det bra att dela med sig och det kan vara befriande att vara öppen med den du är.

Tips som kan göra det lättare:

 • Börja med att berätta för någon du litar på, som en kompis, lärare eller kurator.
 • Prova att berätta lite i taget för att se hur folk reagerar.
 • Bär en symbol, som en regnbågsflagga, så folk kan fråga om den.
 • Kom ihåg att folk kan behöva tid för att förstå. Deras första reaktion är inte alltid den slutgiltiga.
 • Du är inte ensam! Det finns grupper på fritidsgårdar, föreningar eller på internet där du kan träffa andra i samma situation.
 • Ta med någon som stöd, eller berätta genom ett brev eller sms.
 • Tipsa om hemsidor eller böcker om folk vill veta mer. Det kan vara jobbigt att svara på allas frågor själv.
 • Ofta är oron för reaktionerna värre än hur det faktiskt blir.
 • Du har rätt att vara den du är. Njut av att du vet vad som känns rätt för dig, även om inte alla förstår det direkt.

Vad säger lagen om HBTQI+? 

Det är olagligt att diskriminera någon utifrån kön, könsöverskridande identitet och sexuell läggning. Alla barn har samma rätt att vara med, att må bra och att vara trygga. Det står i barnkonventionen och i diskrimineringslagen. 

Mer hjälp? 

Det är viktigt att påminna sig om att du har rätt att må bra, få möjlighet att utvecklas och att känna dig trygg. Oavsett vem du är och vad du funderar på. För dig som har tankar kring könsidentitet är det bra att känna till att det finns speciella mottagningar inom hälso- och sjukvården som är vana att träffa ungdomar som går igenom liknande processer som du gör. Du är långt ifrån ensam. Vägledning, stöd och hjälp finns att få. 

Kom ihåg

Du har rätt att vara den du är och att älska vem du vill! 

Att vara kär

Olika sex

ATT KÄNNA SIG

Annorlunda

PUBERTETEN

Prata med oss

Ring och sms:a 116 111, chatta och mejla. Vi har öppet varje dag – även på natten. Du behöver inte säga vem du är och samtalet kostar ingenting.

Ring Bris Ring Bris